Wij zijn voor.

Ambitieuze en daadkrachtige bestuursleden

23 December 2016

Over de organisatie


zoekt ambitieuze en daadkrachtige bestuursleden
 
Organisatie en situatie
2bike4alzheimer is een vrijwilligersorganisatie die door het organiseren van een sportief fietsevenement de ziekte van Alzheimer meer bekendheid wil geven en fondsen wil werven voor onderzoek. Op dit moment lijden ruim 260.000 mensen in Nederland aan dementie. De verwachting is dat er in 2050 een half miljoen mensen met dementie zullen zijn. De stichting wil door het financieren van onderzoek een bijdrage leveren aan een leefbare toekomst voor mensen  met dementie met als ultieme doel het genezen van deze ziekte.
 
Om dit mogelijk te maken organiseert de stichting sinds 2012 in september een jaarlijks terugkerende fietstocht van 400 km gereden in een estafette van 24 uur. Teams bestaan uit 4-7 deelnemers die zelf de sponsorgelden bij elkaar brengen en doneren {aan Alzheimer Nederland} ten behoeve van onderzoek.
 
Gea Broekema, directeur van Alzheimer Nederland:
“ Trots dat wij met de enthousiaste actievoerders van 2bike4alzheimer mogen samenwerken, een actie met allure die beslist potentie heeft een mooi landelijk event te worden.”
 
De belangrijkste doelgroep voor dit evenement zijn mensen die in de zorg werken, mensen die zelf Alzheimer hebben, of familie hebben met dementie en sporters. Deze doelgroepen mogen in de toekomst nog bewuster aangesproken worden, zodat er meer teams mee gaan doen aan dit evenement.
 
De afgelopen 5 jaar heeft een hechte groep mensen (bestuur, kernteam, vrijwilligers) 2bike4alzheimer ontwikkeld tot wat het nu is. De organisatie is tevreden met het resultaat en wil graag een volgende stap zetten en van het evenement een groots en landelijk bekend evenement maken met nog veel meer (financiële) impact. 100% van deze sponsorgelden worden gedoneerd aan een onderzoeksproject dat jaarlijks wordt uitgekozen. De organisatie wordt hierin geadviseerd door Alzheimer Nederland. Sinds de oprichting is er ruim 370.000,- euro bij elkaar gefietst!
 
Prof dr. John van Swieten, Alzheimer Centrum Rotterdam:
“Geweldig wat 2bike4alzheimer heeft weten neer te zetten, wat een enthousiasme en betrokkenheid met een geweldig resultaat. Daar kunnen wij iets mee!”
 
 
 
Om de ambities waar te maken zoeken wij voor de stichting 2bike4alzheimer bestuursleden die met realisatiekracht, energie, kennis en een groot netwerk de de stichting naar de volgende fase kunnen brengen.
 
 
Bestuursleden; wie wij zoeken voor 2bike4alzheimer
De bestuursleden brengen met visie en daadkracht 2bike4alzheimer naar meer bekendheid zodat de actie op termijn een evenement wordt met een landelijke uitstraling, waar sportieve teams aan mee moeten en willen doen en waarvoor zij fondsen willen werven.
 
Deelnemer:
“Ik doe mee met deze mooie maar pittige actie, want beter nu zweten dan straks vergeten”
 
De bestuursleden verdelen de taken en organiseren om zich heen een team van mensen waarmee ze de verschillende onderdelen uitvoeren. Zo worden er werkgroepen geformeerd rond de evenementorganisatie, fondsenwerving en PR en communicatie.
 
Wij zoeken bestuursleden voor de volgende aandachtgebieden:
 
Voorzitter
De voorzitter vormt het gezicht naar buiten toe en zet samen met de bestuursleden de koers uit voor de komende jaren. De voorzitter is een ervaren bestuurder, bekend met de wereld van charitatieve instellingen, kent de zorg, de dynamiek van een vrijwilligersorganisatie en weet mensen te mobiliseren. Verbindend en daadkrachtig en een uitstekende communicator. Samen met de penningmeester en de secretaris vormt de voorzitter het Dagelijks Bestuur.
De voorzitter is beschikbaar voor ongeveer 8 dagdelen per maand.
 
Penningmeester
De penningmeester stelt de begroting op, verricht alle financiële handelingen en  bewaakt de financiële verantwoording en ANBI status van de stichting. Om deze rol goed in te kunnen vullen ben je een ervaren financieel manager, adviseur of medewerker met overzicht en oog voor detail. De penningmeester is onderdeel van het Dagelijks Bestuur. Voor deze rol heb je ongeveer 4 dagdelen per maand beschikbaar.
 
Bestuurslid voor PR en communicatie
Het bestuurslid PR/communicatie is verantwoordelijk voor een aansprekende mediabenadering, geeft verder vorm aan de marketing- en communicatiestrategie en weet hoe de diverse online en offline media ingezet kunnen worden voor een grotere bekendheid en een sterk sportief imago.  Dit bestuurslid zorgt voor een actieve werkgroep communicatie – met de juiste kennis en vaardigheden -die samen met vrijwilligers invulling geeft aan de marketing- en communicatiestrategie. Behoudt het overzicht, zorgt voor een goede planning en stuurt op enthousiasmerende wijze. Je bent een ervaren marketing- en communicatiemanager en hebt ervaring in het werken met vrijwilligers. Voor deze rol heb je ongeveer 4 dagdelen per maand beschikbaar.
 
Bestuurslid voor event-organisatie
Je bent verantwoordelijk voor de organisatie van het fietsevenement (weekend in september) en zorgt voor een goede bemensing om dit evenement tot een groot feest te maken. Je coördineert de werkzaamheden, maakt helder planningen en weet andere mensen door jouw uitstraling, en inzet nog meer te enthousiasmeren. Je weet het evenement steeds weer een beetje beter te maken. Je bent een ervaren organisator van evenementen. Onderhandelingsvaardig, creatief en communicatief. Door jou worden mensen enthousiast om een steentje bij te dragen. De gemiddelde tijdsbesteding is ongeveer 6 dagdelen per maand.
 
 
Bestuurslid fondsenwerving
De fondsenwerver die wij zoeken verbindt organisaties aan dit evenement en weet moeiteloos middelen (financieel, materieel en immaterieel) te verwerven om zowel het evenement als de financiering van het onderzoek mogelijk te maken. Samen met communicatie/marketing denk je na over de juiste strategie en ondersteun je teams bij hun sponsoractiviteiten. Je bent een uitstekende netwerker en relatiemanager die vanuit strategie echt zaken voor elkaar krijgt. Voor deze rol heb je ongeveer 4 dagdelen per maand beschikbaar.
 
Ons aanbod voor de beste kandidaat
Een mooie dankbare taak voor mensen met visie en actiebereidheid die willen bijdragen aan de groei van 2bike4alzheimer.
 
Reactie
VOOR ondersteunt vrijwillig 2bike4alzheimer bij het vinden van de beste kandidaten voor het bestuur. Carola Roos is hiervoor verantwoordelijk. Voordat de organisatie kandidaten uitnodigt voor een persoonlijk selectiegesprek maakt zij graag eerst kennis via Skype.
 
Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij via onze website graag je motivatie en een actueel CV voor 18 januari 2017 via onderstaand formulier, geef daarbij ook aan voor welke bestuursfunctie(s) je in aanmerking wilt komen. Vermeld in je CV ook je Skypeadres. VOOR zorgt dat 2bike4alzheimer direct alle reacties ontvangt en helpt hen met het maken van de juiste selectie.
 

De functie

2bike4alzheimer zoekt ambitieuze en daadkrachtige bestuursleden

Organisatie en situatie
2bike4alzheimer is een vrijwilligersorganisatie die door het organiseren van een sportief fietsevenement de ziekte van Alzheimer meer bekendheid wil geven en fondsen wil werven voor onderzoek. Op dit moment lijden ruim 260.000 mensen in Nederland aan dementie. De verwachting is dat er in 2050 een half miljoen mensen met dementie zullen zijn. De stichting wil door het financieren van onderzoek een bijdrage leveren aan een leefbare toekomst voor mensen met dementie met als ultieme doel het genezen van deze ziekte.

Om dit mogelijk te maken organiseert de stichting sinds 2012 in september een jaarlijks terugkerende fietstocht van 400 km gereden in een estafette van 24 uur. Teams bestaan uit 4-7 deelnemers die zelf de sponsorgelden bij elkaar brengen en doneren {aan Alzheimer Nederland} ten behoeve van onderzoek.

Gea Broekema, directeur van Alzheimer Nederland:
“ Trots dat wij met de enthousiaste actievoerders van 2bike4alzheimer mogen samenwerken, een actie met allure die beslist potentie heeft een mooi landelijk event te worden.”
 
De belangrijkste doelgroep voor dit evenement zijn mensen die in de zorg werken, mensen die zelf Alzheimer hebben, of familie hebben met dementie en sporters. Deze doelgroepen mogen in de toekomst nog bewuster aangesproken worden, zodat er meer teams mee gaan doen aan dit evenement.

De afgelopen 5 jaar heeft een hechte groep mensen (bestuur, kernteam, vrijwilligers) 2bike4alzheimer ontwikkeld tot wat het nu is. De organisatie is tevreden met het resultaat en wil graag een volgende stap zetten en van het evenement een groots en landelijk bekend evenement maken met nog veel meer (financiële) impact. 100% van deze sponsorgelden worden gedoneerd aan een onderzoeksproject dat jaarlijks wordt uitgekozen. De organisatie wordt hierin geadviseerd door Alzheimer Nederland. Sinds de oprichting is er ruim 370.000,- euro bij elkaar gefietst!

Prof dr. John van Swieten, Alzheimer Centrum Rotterdam:
“Geweldig wat 2bike4alzheimer heeft weten neer te zetten, wat een enthousiasme en betrokkenheid met een geweldig resultaat. Daar kunnen wij iets mee!”Om de ambities waar te maken zoeken wij voor de stichting 2bike4alzheimer bestuursleden die met realisatiekracht, energie, kennis en een groot netwerk de de stichting naar de volgende fase kunnen brengen.


Bestuursleden; wie wij zoeken voor 2bike4alzheimer
De bestuursleden brengen met visie en daadkracht 2bike4alzheimer naar meer bekendheid zodat de actie op termijn een evenement wordt met een landelijke uitstraling, waar sportieve teams aan mee moeten en willen doen en waarvoor zij fondsen willen werven.

Deelnemer:
“Ik doe mee met deze mooie maar pittige actie, want beter nu zweten dan straks vergeten”

De bestuursleden verdelen de taken en organiseren om zich heen een team van mensen waarmee ze de verschillende onderdelen uitvoeren. Zo worden er werkgroepen geformeerd rond de evenementorganisatie, fondsenwerving en PR en communicatie.

Wij zoeken bestuursleden voor de volgende aandachtgebieden:

Voorzitter
De voorzitter vormt het gezicht naar buiten toe en zet samen met de bestuursleden de koers uit voor de komende jaren. De voorzitter is een ervaren bestuurder, bekend met de wereld van charitatieve instellingen, kent de zorg, de dynamiek van een vrijwilligersorganisatie en weet mensen te mobiliseren. Verbindend en daadkrachtig en een uitstekende communicator. Samen met de penningmeester en de secretaris vormt de voorzitter het Dagelijks Bestuur.
De voorzitter is beschikbaar voor ongeveer 8 dagdelen per maand.

Penningmeester
De penningmeester stelt de begroting op, verricht alle financiële handelingen en bewaakt de financiële verantwoording en ANBI status van de stichting. Om deze rol goed in te kunnen vullen ben je een ervaren financieel manager, adviseur of medewerker met overzicht en oog voor detail. De penningmeester is onderdeel van het Dagelijks Bestuur. Voor deze rol heb je ongeveer 4 dagdelen per maand beschikbaar.

Bestuurslid voor PR en communicatie
Het bestuurslid PR/communicatie is verantwoordelijk voor een aansprekende mediabenadering, geeft verder vorm aan de marketing- en communicatiestrategie en weet hoe de diverse online en offline media ingezet kunnen worden voor een grotere bekendheid en een sterk sportief imago. Dit bestuurslid zorgt voor een actieve werkgroep communicatie – met de juiste kennis en vaardigheden -die samen met vrijwilligers invulling geeft aan de marketing- en communicatiestrategie. Behoudt het overzicht, zorgt voor een goede planning en stuurt op enthousiasmerende wijze. Je bent een ervaren marketing- en communicatiemanager en hebt ervaring in het werken met vrijwilligers. Voor deze rol heb je ongeveer 4 dagdelen per maand beschikbaar.

Bestuurslid voor event-organisatie
Je bent verantwoordelijk voor de organisatie van het fietsevenement (weekend in september) en zorgt voor een goede bemensing om dit evenement tot een groot feest te maken. Je coördineert de werkzaamheden, maakt helder planningen en weet andere mensen door jouw uitstraling, en inzet nog meer te enthousiasmeren. Je weet het evenement steeds weer een beetje beter te maken. Je bent een ervaren organisator van evenementen. Onderhandelingsvaardig, creatief en communicatief. Door jou worden mensen enthousiast om een steentje bij te dragen. De gemiddelde tijdsbesteding is ongeveer 6 dagdelen per maand.


Bestuurslid fondsenwerving
De fondsenwerver die wij zoeken verbindt organisaties aan dit evenement en weet moeiteloos middelen (financieel, materieel en immaterieel) te verwerven om zowel het evenement als de financiering van het onderzoek mogelijk te maken. Samen met communicatie/marketing denk je na over de juiste strategie en ondersteun je teams bij hun sponsoractiviteiten. Je bent een uitstekende netwerker en relatiemanager die vanuit strategie echt zaken voor elkaar krijgt. Voor deze rol heb je ongeveer 4 dagdelen per maand beschikbaar.

Ons aanbod voor de beste kandidaat
Een mooie dankbare taak voor mensen met visie en actiebereidheid die willen bijdragen aan de groei van 2bike4alzheimer.

Reactie
VOOR ondersteunt vrijwillig 2bike4alzheimer bij het vinden van de beste kandidaten voor het bestuur. Carola Roos is hiervoor verantwoordelijk. Voordat de organisatie kandidaten uitnodigt voor een persoonlijk selectiegesprek maakt zij graag eerst kennis via Skype.

Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij via onze website graag je motivatie en een actueel CV voor 18 januari 2017 via onderstaand formulier, geef daarbij ook aan voor welke bestuursfunctie(s) je in aanmerking wilt komen. Vermeld in je CV ook je Skypeadres. VOOR zorgt dat 2bike4alzheimer direct alle reacties ontvangt en helpt hen met het maken van de juiste selectie.

Reactie & informatie

User MasterReageren

Geef hier kort en concreet je motivatie aan. Geef eventueel ook je beschikbaarheid en salarisindicatie aan. Ook kun je hier vragen aan ons kwijt.
Kopieer hier de volledige link naar je LinkedIn profiel.
Als je je LI profiel openbaar maakt kunnen wij bij een nieuwe VOOR opdracht zoeken op relevante tekst in je profiel. Het is van belang dat je de 'summery/samenvatting' in je LI profiel zo compleet mogelijk invult. .
Je kunt in een apart document (Word of PDF) je CV uploaden. * het is niet verplicht om een extra informatiedocument bij te voegen.
Los deze som op (tegen spam registraties):
1 + 4 =