Wij zijn voor.

Regiomanager Zorggroep Meander

Management

15 December 2016

Zorggroep Meander maakt deel uit van Espria. Espria biedt zorg en ondersteuning aan kwetsbare mensen. Dat doen ze door de weerbaarheid van mensen te vergroten en hen te ondersteunen zodat zij in hun kracht kunnen komen. Daar waar mogelijk zorgen we ervoor dat mensen zo lang mogelijk regie houden over hun eigen leven en als het kan helpen we zodat mensen de regie terugkrijgen. Espria gelooft in de kracht van mensen. Espria bestaat uit de organisaties Evean, Icare, GGZ Drenthe, Zorggroep Meander en De Trans.

Zorggroep Meander biedt in Oost-Groningen wonen, behandeling en revalidatie en ‘zorg thuis’. Het werkgebied is Oost-Groningen. Dit omvat de gemeenten Veendam, Hoogezand-Sappemeer, Pekela, Menterwolde, Stadskanaal en Vlagtwedde.
Zorggroep Meander staat voor zorg dichtbij mensen. Dichtbij, thuis, of in woonzorgcentra, ondersteunt Zorggroep Meander mensen die dat nodig hebben regie te houden over hun leven.
Naast ondersteuning op het leven en leefplezier, biedt Zorggroep Meander ook revalidatie en behandeling.

De zorggroep heeft vier woonservicecentra en vier woon-zorgcentra (verpleeghuizen). Bij Zorggroep Meander bieden ruim 1.800 medewerkers en 500 vrijwilligers jaarlijks zorg aan circa 3.750 cliënten.
Zorggroep Meander is innovatief in het inrichten van de dienstverlening. Het leefplezier van cliënten is daarin leidend. Zo wil Zorggroep Meander vanuit haar zorg, behandel- en revalidatieprofessie waarde toevoegen aan het leven van kwetsbare mensen zodat er voor hen ruimte is een eigen, waardevol leven te leiden. Kernwaarden zijn professioneel, betrouwbaar, waardevol, toegankelijk en betaalbaar.

In verband met de pensionering van de huidige manager is er een vacature ontstaan.

Functie
De regiomanager (nu nog wijkmanager genaamd) is verantwoordelijk voor de thuiszorg, woonservicecentra en woonzorgcentra in de gemeenten Stadskanaal, Vlagtwedde en Ter Apel. In deze regio werken ongeveer 800 medewerkers met verschillende functies: waaronder zorgkundigen, activiteitenbegeleiders, verpleegkundigen wijkverpleegkundigen en facilitair medewerkers.

De regiomanager geeft dagelijks leiding aan 10 leidinggevenden en aan de processen. Je bent eindverantwoordelijk voor een kwalitatief en kwantitatief goede dienstverlening en ontwikkelt (mede) het strategisch beleid en innovatieve diensten. Hierin heeft de Regiomanager de verantwoordelijkheid om de vertaalslag van strategie naar inhoud en uitvoering te maken. Je weet effectieve en efficiënte bedrijfsvoering te realiseren. Voor de functie onderhoudt de Regiomanager externe contacten, onderzoekt en legt nieuwe contacten. Je draagt budgettaire verantwoordelijkheid voor je regio.

De Regiomanager rapporteert aan de directeur zorg (*) en als Regiomanager maak je deel uit van het managementteam (MT) van Zorggroep Meander. Het MT bestaat verder uit een directeur en manager bedrijfsvoering, een collega Regiomanager, de manager Behandeling en Revalidatie, een directiesecretaris en een projectmanager.

(*) In 2017 is er gekozen voor een nieuwe besturingsstructuur en zal er sprake zijn van een tweehoofdige directie. In 2017 wordt er een nieuwe directeur Zorg geworven. De huidige directeur bedrijfsvoering a.i. heeft zich voor heel 2017 gecommitteerd.

Wie wij zoeken
De nieuwe Regiomanager geeft op zakelijke en warme wijze gevolg aan hetgeen is ingezet. Je bent een netwerker en verbinder pur sang. Je weet alle ‘lagen’ van de organisatie te verbinden, communiceert makkelijk, geeft transparant informatie en weet wat er leeft. Je snapt als geen ander hoe het is om kleinschalig te werken en dichtbij de cliënt te staan en dit te harmoniëren met de organisatiedoelen van Espria en Zorggroep Meander. In essentie werkt iedereen aan hetzelfde doel, het leefplezier van de cliënten.

Je bent vertrouwd met organisatieveranderingen te begrijpen en uit te voeren. Denk hierbij aan de nieuwe samenstelling van het MT, een krimpende overhead en landelijke projecten als Waardigheid & Trots. Je bent gewend om samen te werken, verbinding binnen je MT te leggen en houden en verantwoordelijkheden af te stemmen en te verdelen. Je wordt daarbij geleid door de visie en minder door de waan van de dag. Je bent samen met het MT verantwoordelijk voor de strategie van zorggroep Meander, de nieuwe directeur zorg zal hier de eindverantwoordelijkheid in dragen.

Met het vertrek van de huidige manager vertrekt er ook veel inhoudelijke kennis en ervaring. We zoeken daarom een Regiomanager met ervaring en een achtergrond in de zorg. Je bent HBO+ opgeleid en laat zien dat je conceptueel kan denken dwz dat je boven de zaken van alledag uit kan stijgen, patronen kan herkennen, innovatieve ideeën kan vertalen naar strategische plannen en alle verschillende belangen goed kan wegen en integreren.

Je hebt ruime ervaring in het aansturen en coachen van mensen, je hebt een ondernemende en proactieve instelling, bent analytisch en gericht op samenwerking. Door je spontane en ondernemende persoonlijkheid en je gevoel voor humor, vind je steeds de juiste balans tussen persoonlijk- en resultaatgericht leiderschap.

Je bent bekend met of raakt snel vertrouwd met de cultuur in deze regio. Je zorgt dat zaken boven tafel komen, dat er voldoende veiligheid is om te mogen leren, alles gericht op de beste zorg voor de cliënt.

Ons aanbod voor de beste kandidaat
We zijn voor Zorggroep Meander op zoek naar een nieuwe Regiomanager voor 32 tot 36 uur per week. Zorggroep Meander biedt een jaarcontract met uitzicht op een vaste aanstelling bij gebleken geschiktheid. Salariëring en overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO voor Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (FWG 70). De standplaats flexibel binnen de Regio. Een assessment maakt deel uit van de procedure.

Reactie
VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze procedure uit te voeren. Jolien Kohlmann-Bins (jolien@voor.nl) is hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een live selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via Skype. Een assessment maakt deel uit van de procedure. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag voor 9 januari 2017 een korte motivatie en een actueel CV gericht aan Jolien Kohlmann-Bins, via onderstaand formulier. Vermeld in je CV ook je Skypeadres.

Opdrachtnummer

A02499.4