Wij zijn voor.

Manager kenniscentra voor Parkinsonzorg en Palliatieve zorg

Management

29 November 2016

De functie

Organisatie en situatie
Groenhuysen(4000 cliënten, 2300 medewerkers en 1300 vrijwilligers) is een vernieuwende organisatie op het gebied van zorg aan ouderen. Met de missie ‘Ouder worden, jezelf blijven’ zet de organisatie zich in om ouderen in de regio Roosendaal het beste uit zichzelf en uit hun dag te laten halen. De organisatie heeft diverse locaties met woonvoorzieningen en dagbehandeling, waaronder twee specialistische kenniscentra voor Parkinsonzorg (o.a. locatie Groenpark) en Palliatieve Zorg (o.a. locatie Roosdonck). De organisaties werkt volgens de principes van Planetree en heeft in 2015 een eigen kwaliteitszorginstrument geïntroduceerd waarin door middel van positiebepaling en dialoog gewerkt wordt aan continue verbetering van de zorg.

De organisatie heeft de afgelopen jaren gekozen voor een meer wendbare organisatie waarbij het aantal managementlagen is verminderd. Er zijn kleinere eenheden gevormd die rechstreeks verantwoording afleggen aan de Raad van Bestuur. Iedere eenheid wordt geleid door een manager met een integrale managementverantwoordelijkheid voor de betreffende locatie of het kennisgebied. Dit vraagt een ontwikkeling van het huidige management en de teams. Teams worden uitgedaagd om binnen kaders meer eigen verantwoordelijkheid te nemen, managers ondersteunen teams in deze rol met goede informatie, door te coachen op proces en resultaten en door actief naar buiten te treden. Op drie momenten bij de 4,8 en 12 maands rapportage wordt verantwoording afgelegd aan de tweehoofdige Raad van Bestuur. Eén van de leden van de Raad van Bestuur is gedurende het jaar het aanspreekpunt voor de manager kenniscentra.

De manager die wij zoeken zal zich gaan bezighouden met de doorontwikkeling van de kenniscentra voor specialistische zorg aan Parkinsonpatiënten en Palliatieve zorg.

Kenniscentrum Parkinsonzorg
Het kenniscentrum voor Parkinson biedt specialistische zorg aan mensen met Parkinson door verblijf ( 24 bedden langdurige zorg (Groenpark) ,12 plaatsen Parkinson revalidatiezorg (shortstay), eerstelijns paramedische Parkinson zorg en specialistische Parkinsonthuiszorg. De verblijfsfunctie Groenpark, de eerstelijns paramedische Parkinsonzorg en de specialistische thuiszorg werken vanaf de locatie Wiekendael in Roosendaal. Voor de Parkinson revalidatiezorg wordt samengewerkt met het Bravis Ziekenhuis. Deze revalidatiezorg wordt (nu nog) verzorgd in het behandelcentrum Weihoek naast het ziekenhuis in Roosendaal, maar zal zich in de loop van 2017 verplaatsen naar locatie Wiekendael.

Kenniscentrum palliatieve zorg
Hospice Roosdonck (16 appartementen) is onderdeel van het regionaal palliatief centrum. Het Hospice biedt mensen in de laatste fase van hun leven en hun familie gespecialiseerde ondersteuning. Daarnaast wordt palliatief-terminale thuiszorg geleverd en heeft de locatie een trainingscentrum voor palliatief-terminale zorg.

Beide centra hebben een stevige verbinding met de wetenschap en het onderwijs en hebben de ambitie om hun kennis verder uit te dragen (uitdragen waar je goed in bent) en daarmee de zorg ook breder in te regio te verbeteren.

Voor deze locaties zoeken wij ter versterking van de teams en de positionering van de centra in het veld een daadkrachtige, ervaren en ontwikkelingsgerichte manager die zowel intern als extern van betekenis kan zijn.

De Functie
De manager geeft leiding aan de medewerkers van de centra (ongeveer 30 medewerkers) en is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg. Je werkt aan een heldere bedrijfsvoering waarbinnen cliënten en teams kunnen floreren. In de eerste periode zal binnen het Parkinson Kenniscentrum de nadruk liggen op het verbeteren van de kwaliteit van de zorg in locatie Groenpark, een systematische verslaglegging van de activiteiten en de versterking van de professionele samenwerking. Ook zal de samenwerking en verplaatsing van de revalidatie (shortstay) verder vormgegeven gaan worden, zodat de visie op de ontwikkeling van een kenniscentrum verder inhoud krijgt.

Binnen Roosdonck zal het relatief zelfstandige team ondersteuning nodig hebben op de doorontwikkeling van de dienstverlening naar samenwerkingspartners. Vooral het begeleiden bij het systematisch werken aan nieuwe initiatieven en het uitdragen van de kennis in de buitenwereld vraagt aandacht.

De functie biedt ruimte voor doorontwikkeling in het strategisch positioneren van organisatieonderdelen en biedt op termijn ook ruimte voor doorontwikkeling naar andere themagebieden.

De manager maakt onderdeel uit van een team van ongeveer 17 managers binnen Groenhuysen en legt direct verantwoording af aan de Raad van Bestuur.


Wie wij zoeken VOOR Groenhuysen
Wij zoeken een ervaren leidinggevende met strategisch inzicht en een scherp oog voor de operatie, die zowel intern als extern makkelijk beweegt en beweging brengt. Je hebt affiniteit met de zorg en bij voorkeur met het systematisch doorontwikkelen van een specialistisch organisatieonderdeel. Intern ben je aanspreekpunt, steunt en vult aan waar nodig. Je bent in staat om het talent van mensen optimaal te benutten. Je werkt aan een cultuur waarin openheid en leren centraal staan. Je bent zichtbaar naar buiten en een betrouwbare gesprekspartner in de regio. Tegelijkertijd ondersteun je medewerkers in hun externe rol.

Met enthousiasme weet je het specialistische werk van deze centra naar buiten te brengen. Hiermee werk je aan een sterke positie naar financiers, verwijzers en samenwerkingspartners. Ook versterk je hiermee de arbeidsmarktpositie van de organisatie.

Je werkt vanuit vertrouwen, bent in staat talent te zien en weet mensen uit te dagen tot net dat stapje meer. Je stuurt op essentiële kenmerken van de zorg en bent een sparringpartner voor medewerkers.


Ons aanbod voor de beste kandidaat
Het gaat om een uitdagende, veelzijdige fulltime functie (32 uur is bespreekbaar) waarin je echt verschil kunt maken. De functie is gewaardeerd in FWG 65 van de CAO VVT. De kenniscentra zijn gevestigd in Roosendaal, waar zich ook het servicekantoor van Groenhuysen bevindt.


Reactie
VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze procedure uit te voeren. Carola Roos is hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via Skype. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV voor 16 december 2016 via onderstaand formulier. Vermeld in je CV ook je Skypeadres. Een referentenonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure.

Reactie & informatie

User MasterReageren

Geef hier kort en concreet je motivatie aan. Geef eventueel ook je beschikbaarheid en salarisindicatie aan. Ook kun je hier vragen aan ons kwijt.
Kopieer hier de volledige link naar je LinkedIn profiel.
Als je je LI profiel openbaar maakt kunnen wij bij een nieuwe VOOR opdracht zoeken op relevante tekst in je profiel. Het is van belang dat je de 'summery/samenvatting' in je LI profiel zo compleet mogelijk invult. .
Je kunt in een apart document (Word of PDF) je CV uploaden. * het is niet verplicht om een extra informatiedocument bij te voegen.
Los deze som op (tegen spam registraties):
4 + 5 =