Wij zijn voor.

Locatiemanager

23 November 2017

De functie

Locatiemanager
Authentiek leider met hart voor de ouderenzorg

Over WZH
WoonZorgcentra Haaglanden (WZH) is een VVT organisatie met 12 woonzorgcentra, thuiszorg en meerdere woonzorgprojecten in de regio Haaglanden. Als erkend specialist psychogeriatrie (PG) in de regio en nationaal expertisecentrum op het gebied van Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) ziet WZH het als haar taak om ouderen met PG en/of somatische problemen en mensen met NAH met alle zorgvragen in alle zorgfases te verzekeren van specialistische zorg. Zij kunnen hierbij in de eigen specifieke stijl blijven leven, ongeacht hun zorgvraag, hun levensfase en waar ze wonen. In alles wat wij samendoen, staat de cliënt centraal. De kernpropositie van WZH ’Mijn leefstijl!’ wordt vormgegeven door kleinschalige woongroepen, multidisciplinaire zorg, specifieke leefstijlen en het belang wat wordt gehecht aan een bezielende leefomgeving. De visie van WZH op cliënten vertaalt zich door in haar visie op medewerkers. Medewerkers zijn het kapitaal van de organisatie die optimaal tot hun recht komen door oprechte aandacht en belangstelling voor een ieders specifieke ‘zijn’. Dit heeft zijn positieve werking op de dagelijkse zorgverlening en bejegening van de cliënt, de werksfeer en de ruimte voor persoonlijke ontwikkeling van cliënten en medewerkers. Om deze visie daadwerkelijk te laten leven en werken is persoonlijk leiderschap van doorslaggevende betekenis. Medewerkers omschrijven WZH als: "een klantvriendelijke, vernieuwende en trotse zorgorganisatie waarbij het draait om de cliënt". Of je nu verzorgende, verpleegkundige, adviseur of manager bent, onze werkzaamheden zijn altijd gericht op het hart van de organisatie, namelijk de cliënt. De werksfeer is persoonlijk, open en collegiaal. Bij WZH mag je zijn wie je bent, dus neem vooral jezelf mee in en naar je werk!
Leidinggevenden zijn binnen WZH bepalend voor een open en geborgen klimaat waarin vertrouwen heerst en medewerkers samenwerken in dienst van cliënten, professionele ontwikkeling en bedrijfsresultaten. Medewerkers, vrijwilligers, mantelzorgers en de organisatie spelen samen met de cliënt een fundamentele rol bij het realiseren van deze visie. In 2014 bedroeg de omzet van WZH ruim 131 miljoen euro. Er werken ruim 2.390 mensen die samen meer dan 1.400 FTE invullen. Hierbij zijn ook ruim 800 vrijwilligers actief bij het realiseren van de kerntaken.

Locatie Hoge Veld
Woonzorgcentrum Hoge Veld is gespecialiseerd in kleinschalig wonen bij dementie (10 groepen met ieder 6 a 7 appartementen). Daarnaast is het Ontmoetingscentrum de spil in de wijk en kan er zelfstandig gewoond worden in Garantwoningen. Locatie Hoge Veld heeft het gouden kwaliteitskeurmerk van Prezo. Het ontmoetingscentrum van Hoge Veld is door de Gemeente Den Haag uitgeroepen tot Buurthuis van de toekomst. Vooral de samenwerking met andere initiatieven in de wijk spreken tot de verbeelding. Samen met 91 (58 fte) medewerkers, 2 teamleiders en 38 vrijwilligers en mantelzorgers maakt de locatiemanager iedere dag het verschil voor cliënten en bezoekers van Hoge Veld.

De functie
De locatiemanager is het gezicht van WZH in het verzorgingsgebied Wateringse Veld en integraal verantwoordelijk voor de kwaliteit en het volume van zorg, de personeelszorg en het middelenbeheer. Als locatiemanager draag je zorg voor een klimaat waarin medewerkers samenwerken in dienst van cliënten, professionele ontwikkeling en bedrijfsresultaten. Daarbij is een adequate invulling van de cliëntenmedezeggenschap van groot belang. Vrijwilligers en mantelzorgers weten zich door de open cultuur betrokken bij de zorg en dienstverlening vanuit locatie Hoge Veld. Je houdt je voortdurend op de hoogte van maatschappelijke ontwikkelingen, innovaties en ontwikkelingen binnen de VVT en vertaalt deze naar beleid voor organisatie en locatie. Voor de uitvoering van de functie vindt er regulier overleg en contact met Raad van Bestuur, Directieteam, Staf en lokaal management plaats en intensief contact met de medewerkers van de locatie. Daarnaast heb je regelmatig contact met regionale stakeholders en neem je actief deel aan maatschappelijke netwerken. Je ontvangt hiërarchisch leiding en ondersteuning van de Directeur Zorg en geeft integraal leiding aan de locatie.

Wie wij zoeken
Je bent een locatiemanager die zich verbindt aan de organisatie, haar doelstellingen, de specifieke locatie en haar medewerkers. Je bent authentiek en stimuleert je omgeving om vanuit eigenheid en kracht te handelen. Daarbij creëer je draagvlak op grond van kennis, kunde en persoonlijke leiderschap. Je werkt op inspirerende en enthousiaste wijze en krijgt daarmee mensen de goede kant op. De nieuwe locatiemanager voor WZH Hoge Veld is een ervaren manager met een goed gevoel voor 'couleur locale' en respect voor culturele overeenkomsten en verschillen. Je koestert de bijzonderheid van Hoge Veld en de eigenheid van de medewerkers op de locatie. Je bent je bewust dat voor het duurzaam voortbestaan van de locatie gezonde bedrijfsvoering en zwarte cijfers noodzakelijk zijn. Je bent dan ook bedrijfsmatig goed onderlegd. Je geeft, samen met de medewerkers, de mantelzorgers, vrijwilligers, OR en CR vorm en inhoud aan het duurzaam verankeren van de locatie binnen de organisatie en de regio. Je bent een manager die niet alleen innovatieve concepten ontwikkelt en creatieve oplossingen bedenkt, maar deze ook implementeert en borgt. Je laat in woord en daad zien wat eigenaarschap is en brengt de locatie van gedacht naar gedaan. Je hebt ervaring met leidinggeven aan verandering en weet daardoor dat innovatieve slagkracht en heldere kaders hiervoor kritische succesfactoren zijn. Je combineert daadkracht en resultaatgerichtheid met een coachende leiderschapsstijl. Je bent een ervaren manager (met bij voorkeur een professionele zorgachtergrond) in de zorg en hebt een relevante afgeronde hbo of academische opleiding.

Wat wij bieden
Een functie bij een VVT-organisatie die gelooft in de kracht van de eigenheid van haar mensen. Een organisatie die persoonlijke groei en ontwikkeling stimuleert. Een uitdagende en afwisselende functie binnen een mooie locatie. Een functie waarin veel voldoening te halen is door het verschil te maken voor de cliënten en bezoekers van Hoge Veld. Het betreft een fulltime functie voor 32-40 uur per week met een contractduur voor een jaar met uitzicht op een vast dienstverband. Standplaats is regio Haaglanden. De ingangsdatum is zo spoedig mogelijk. Arbeidsvoorwaarden en salariëring zijn conform cao-VVT, betaling geschiedt in FWG 65.

Informatie
VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze functie uit te voeren. Cynthia Vogeler (cynthia@voor.nl) en Jan Willem ten Hagen (janwillem@voor.nl) zijn hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een live selectiegesprek met VOOR, maken wij met de kandidaten die op cv het beste aansluiten, graag eerst kennis via Skype. Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure.

Reactie & informatie

User Master