Wij zijn voor.

Manager Zorg die leiding geeft aan kringloopwinkels met brede buurtfunctie

19 Oktober 2016

De functie

Graag brengen we de bovengenoemde nieuwe VOOR Vast vacature bij je onder de aandacht. Een uitdagende opdracht voor een ondernemende manager die Schroeder helpt decentraliseren en nieuwe markt/productcombinaties creërt. Mogelijk ken je zo'n kandidaat in je netwerk aan wie je deze vacature kunt doormailen. Dank daarvoor!

Schroeder, mensontwikkelbedrijf in Den Haag
zoekt

Ondernemende Manager Zorg die leiding geeft aan kringloopwinkels met brede buurtfunctie


Organisatie en situatie

De Stichting Dr. Schroeder van der Kolk Bedrijven (Schroeder) is een mensontwikkelbedrijf met een breed scala aan activiteiten gericht op mensen met (tijdelijk) een minder kansrijke positie in onze samenleving. De activiteiten van Schroeder zijn marktgericht en bieden burgers in Den Haag en omgeving betaalbare producten en diensten, zoals een tiental kringloopwinkels, ontruimingservice van woningen, klusservice, Bed-Brood-Bad voorziening, etc.

Als mensontwikkelbedrijf biedt Schroeder arbeidsmatige dagbesteding aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt gericht op herstel, behoud en ontwikkeling van arbeidsmogelijkheden waarbij kan worden gewerkt binnen een beschutte productie-, logistieke en transportomgeving maar ook meer in een open setting: Bij de kringloopwinkels in de regio Den Haag en ook in Rotterdam.

De komende jaren gaat Schroeder decentraler werken en de bestaande kringloopwinkels uitbreiden naar een bredere buurtfunctie. Dus meer werken op wijkniveau, in de keten samen met andere (zorg)aanbieders en welzijninstellingen. Schroeder draagt hiermee bij aan de ideeën over de participatiemaatschappij, het organiseren van welzijn en zorg op wijkniveau en biedt een platform voor burgerinitiatieven en sociale interactie.

Om deze belangrijke transitie te laten slagen wordt het MT van Schroeder uitgebreid met een ondernemende manager Zorg die leiding geeft aan het Zorgteam en deze decentralisatie verder vorm geeft.


Functie

De manager geeft leiding aan het Zorgteam, bestaande uit een team van medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de individuele begeleiding en het overleg met opdrachtgevers en verwijzers. Samen met het team zorgt de manager voor het ontwikkelen van nieuw beleid en een heldere strategie voor de komende jaren. Draagt zorg voor de jaarplannen en een optimale inzet van medewerkers.

Belangrijkste opdracht voor de manager Zorg is leiding geven aan de bovenomschreven transitie die zowel de kringloop- als de mensontwikkel activiteiten van Schroeder betreft. Deze decentralisatie van taken en activiteiten betekent een andere manier van werken voor de medewerkers van het zorgteam, vergroot de dynamiek in de winkels en leidt tot meer samenwerking met burgers en ondernemers in de wijk.

De manager Zorg differentieert Schroeder qua positionering t.o.v. partijen in de markt, overtuigt potentïele opdrachtgevers en samenwerkingspartners van de complementaire waarde van Schroeder. Hij/zij laat zien hoe Schroeder zich onderscheidt van andere zorgaanbieders als leerwerkbedrijf, van andere kringloopbedrijven door de begeleiding en als ANBI erkende organisatie. Hij/zij speelt een belangrijke rol bij het vergroten van het marktaandeel van Schroeder door het ontwikkelen en binnenhalen van ‘new business’ en het aansluiten bij initiatieven in de wijk. Werkt daarbij nauw samen met de operationeel manager. Natuurlijk in de regio Den Haag waar Schroeder een unieke plek in het veld van zorg- en welzijnsinstellingen inneemt maar ook in Rotterdam waar op dit moment één kringloopwinkel van Schroeder gevestigd is en de ambitie is om meerdere winkels te openen.

De manager Zorg is een stevige gesprekspartner binnen het MT (bestaande uit de Directeur en managers Financiën en Operatie) en verliest de relatie met andere delen van de organisatie niet uit het oog.


Wie wij zoeken voor Schroeder

We zoeken een topper dat zal duidelijk zijn! Iemand die dit zorgdomein (GGZ, beschutte werkplekken, maatschappelijke opvang, etc.) goed kent en aantoonbare resultaten heeft bereikt bij het ontwikkelen van nieuwe product/marktcombinaties en/of het leiden van innovatieve projecten. Veelzijdige ervaring in de zorg, mogelijk voor een deel in het bedrijfsleven of als ondernemer. Een manager met een academisch denk- en werkniveau maar ook een manager die de werkvloer kent en begrijpt (poten in de klei) en zich vol overgave inzet voor de doelgroepen van Schroeder. Een manager die in staat is om deze transitie en cultuurverandering samen met de medewerkers vorm te geven. Die begrijpt hoe processen verlopen en hoe medewerkers het beste gecoacht en gemanaged worden om veranderingen in gang te zetten en te borgen. Dit betekent snel schakelen tussen operationeel-, tactisch en strategisch niveau. Dit vraagt om sensitiviteit maar ook om een zakelijke, stevige aanpak.

De nieuwe manager is een slimme onderhandelaar en de juiste gesprekspartner voor de gemeente, bewonersorganisaties en andere welzijn- en zorgaanbieders.
Hij/zij is goed op de hoogte van de ontwikkelingen in zorg- en welzijn, binnen gemeenten, nieuwe wetgeving en het belang van initiatieven op wijkniveau.
Natuurlijk is een goed netwerk binnen Den Haag (of Rotterdam) een pré, maar belangrijker nog is de instelling en persoonlijkheid van de kandidaat: altijd op zoek naar nieuwe mogelijkheden, markten en initiatieven.


Ons aanbod voor de beste kandidaat

Het gaat om full-time functie waarvoor de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening van toepassing is. Gestart wordt met een jaarcontract.


Reactie

Voor is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze procedure uit te voeren Michel Vos (michel@voor.nl) is hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via Skype. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvang ik graag een korte motivatie en een actueel CV via het reactieformulier onder de vacaturetekst op onze site:
http://voor.nl/vacatures/265/manager-zorg-die-leiding-geeft-aan-kringloopwinkels-met-brede-buurtfunctie
Vermeld in je CV ook je Skypeadres.