Wij zijn voor.

Afdelingshoofd

17 Oktober 2016

Organisatie en situatie
Woonzorgcentrum Insula Dei Huize Kohlmann biedt een uitgebreid pakket aan zorg- en dienstverlening in en vanuit twee fantastische locaties – het landgoed en de binnenstad van Arnhem – waarmee zij beantwoorden aan de wensen en behoeften van cliënten met hun eigen bewuste levensstijl.

Insula Dei Huize Kohlmann biedt verschillende soorten woonvoorzieningen, hoogwaardige en veilige zorg en een breed palet van dienstverlening aan ouderen. Dit doet ze in en vanuit locaties in Arnhem-Noord (Landgoed Rennen Enk) en de binnenstad. Zij is er ook voor ouderen die zelfstandig wonen in de omgeving van de zorgcentra. Zij sluit aan bij de eigen levenswijze, wensen, behoeften en gewoontes van ouderen. Ieder mens is immers uniek. De cliënten hechten aan een ‘bewuste levensstijl’, die past bij de kernwaarden, waarin omzien naar de ander en aandacht centraal staan. Zij bevordert de ontmoeting tussen mensen, en bieden alle ruimte voor zingeving, inspiratie en spiritualiteit.

Kernwaarden
 Ik denk in mensen, niet in grenzen
 Ik wil naar de ander luisteren
 Ik wil de ander respecteren en waarderen
 Ik zie om naar de ander
 Ik draag bij aan de spiritualiteit in ons huis
 Ik ben bewogen

Binnen Insula Dei Huize Kohlmann wordt grote waarde gehecht aan het project Zinvol & Zelfstandig. Daarin is de ambitie geformuleerd te willen werken vanuit de bedoeling dat de kernopdracht weer centraal staat met de volgende uitgangspunten:
1. De cliënt(systeem) centraal en in de regie
2. Zorg- en dienstverlening is gericht op versterken/behouden van de eigen regie van de cliënt.
3. Het team regelt alles rond de verzorging en begeleiding op de afdeling zelfstandig, met behulp van facilitaire en ondersteunende diensten.
Om dit te bereiken werkt IDHK met zelforganiserende teams. Een zelforganiserend team is een relatief vast team van zorgverleners. Dit team organiseert de verzorging en begeleiding van een groep cliënten professioneel en zelfstandig.

Er werken 350 medewerkers en 150 vrijwilligers binnen de organisatie. De Manager Zorg stuurt 6 afdelingshoofden aan.

Functie
Je gaat werken voor de Psychogeriatrische afdeling Noord 1 en 2 waar 42 bewoners wonen. Per 10 oktober is het kleinschalig wonen ingevoerd en verblijven bewoners in kleinere groepen. Elke bewoner heeft een eigen slaapkamer, een gezamenlijke huiskamer en medewerkers werken er zonder uniform in de woonomgeving van de bewoners. Er zijn 4 teams die elk 8 tot 9 bewoners verzorgen. Het eten wordt verzorgd door de goede centrale keuken, die alles in dekschalen aanlevert.
De focus van de zorg is op welzijn, niet zorgen voor, maar zorgen dat. Dagbesteding en kennis hiervan is een belangrijk onderdeel van de visie.

Het team bestaat uit EVV-ers, Verzorgenden (V-IG), Helpenden en afdelingsassistenten, ongeveer 22 fte.

Je denkt en werkt mee aan kwaliteitsverbetering van zorg- en dienstverleningsprocessen op de afdeling en voor de gehele organisatie. Je zorgt voor een goede personeelsbezetting en je streeft naar een goede werksfeer. In overleg met de medewerkers maak je plannen over de zorg, hun inzet en bewaak je de kwaliteitsnormen. Verantwoording over de te realiseren doelstellingen leg je af aan de manager Zorg en met 5 collega- afdelingshoofden neem je actief deel aan het Sectoroverleg Zorg.

Wie wij zoeken
We zoeken per direct voor deze functie een senior leider die op een prettige wijze structuur en discipline aanbrengt en de manager Zorg ondersteunt. Je hebt een HBO achtergrond (verpleegkunde niveau 4 of 5) en beschikt over veelzijdige ervaringen, bij voorkeur als Teamleider/manager in de zorg. Je bent pro-actief, gestructureerd en coachend. Je vindt het prettig om anderen te ondersteunen en ontwikkelen in hun werk en bent in staat om je eigen werk zelfstandig vorm te geven. Je ziet wat nodig is, bent flexibel en reageert rustig op wijzigingen in de dag. Je kan het overzicht houden. Je hebt kennis van de regelgeving rondom medicatieveiligheid, methodisch en multidisciplinair werken, je bent voorzitter van het MDO.
Je wordt er blij van om in deze nieuwe en zeer veelzijdige functie te stappen waar nog niet alles heel strak vast ligt. Je onderschrijft de kernwaarden van Insula Dei Huize Kohlmann en hebt bovenal (com)passie met de oudere medemens.

Ons aanbod voor de beste kandidaat
Het gaat om een uitdagende zelfstandige functie op HBO niveau. De functie wordt gewaardeerd in FWG 55 CAO V&VT (fulltime max €3803) en betreft 32-36 uur per week. Woonachtig in de omgeving van Arnhem is een pré in verband met mogelijke bereikbaarheid.
De standplaats is locatie Insula Dei aan de Velperweg in Arnhem.

Reactie
VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze procedure uit te voeren. Jolien Kohlmann-Bins (jolien@voor.nl) is hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een live selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via Skype. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV gericht aan Jolien Kohlmann-Bins, voor 28 oktober 2016 via onderstaand reactieformulier. Vermeld in je CV ook je Skypeadres.

Opdrachtnummer

A02529.3