Wij zijn voor.

Bestuurssecretaris - Sterke adviseur, pro-actief, sensitief en verbindend

13 Oktober 2016

Over de organisatie

MVS: ik ken RvBlid Jan van Hoek van mijn Europese Leergang bij Comenius. 2000 vrijwilligers, 5000 clienten,2500 bedden, 1000 dagbest.10 cafe's/lunch-
rooms, 14 ateliers/kunstwinkels. 2 hfd. RvB, daaronder 6 dir (3 zorgregio's). Grote veranderingen, om WMO, bezig met WMObedrijf op te zetten (comm) samen met 2 andere instelling (1 commercieel), zoals ze bv. ook aandeelhouder in Schakenbosch zijn, meer marktgericht gaan werken, maar bonden willen geen ontslag (maar kan niet anders).

De functie

Bestuurssecretaris

Sterke adviseur, pro-actief, sensitief en verbindend

Organisatie en situatie
Ipse de Bruggen (ongeveer 3000 cliënten, 5500 medewerkers en 1200 vrijwilligers) ondersteunt mensen met een (licht) verstandelijke beperking of een (ernstige) meervoudige handicap in alle leeftijden in de provincie Zuid Holland. ‘Iedereen is bijzonder’ is de uitspraak die het denken en doen van medewerkers bepaalt. De organisatie richt zich in alles wat men doet op het het bevorderen van de kwaliteit van leven. Ze geloven in de eigen kracht en mogelijkheden van cliënten en het netwerk daaromheen. In het aantrekkelijk ingerichte servicekantoor werkt men tijd en plaats onafhankelijk (het Nieuwe Werken).

Ipse de Bruggen staat aan de vooravond van een omvangrijke reorganisatie. De organisatie beweegt zich in een dynamisch veld met meerdere financieringsstromen en complexe samenwerkingsverbanden. Dit vraagt alertheid, kansen zien en benutten en goed relatiemanagement.

De organisatie heeft zich hierop grondig voorbereid. Er zijn leidende principes geformuleerd die zijn vastgelegd in een Manifest (“Van zorgen Voor naar zorgen Dat”). De uitgangspunten van Ipse de Bruggen zijn als volgt geformuleerd:
• Goed leven
• Eigen kracht en regie
• In gesprek
• Vakmanschap
• Dichtbij organiseren
• Van regels naar waarden
• Kritisch bevragen

http://www.ipsedebruggen.nl/files/download/2385

Op basis van deze uitgangspunten is gekozen om meer middelen beschikbaar te maken voor de cliënt. Dit betekent ondermeer een behoorlijke ombuiging voor de ondersteunende diensten. De leidende principes geven ook aanleiding om de organisatie anders in te richten, het cliëntperspectief voorop te stellen met meer autonomie voor professionals en ondersteunende diensten en systemen die daarin faciliteren.

In deze interne en externe dynamiek zoekt de Raad van Bestuur een diplomatieke, integere en pro-actieve bestuurssecretaris die zich met gemak binnen en buiten de organisatie beweegt en vanuit een zelfstandige positie de Raad van Bestuur ondersteunt.


Functie
De bestuurssecretaris is verantwoordelijk voor de advisering en ondersteuning van de Raad van Bestuur bij de ontwikkeling en implementatie van het inhoudelijk en strategisch beleid. Je bent onderdeel van het bestuursbureau, waarin ook de aandachtsgebieden kwaliteit, internal auditing, zorginhoudelijke bestuursondersteuning en het bestuurssecretariaat zijn gepositioneerd. Je werkt samen met een collega bestuurssecretaris die zich richt op ondersteuning van de Raad van Bestuur op de zorginhoudelijke dossiers en beleidsontwikkeling (inclusief cliëntondersteuning en cliëntenraad).

De bestuurssecretaris die wij zoeken is verantwoordelijk voor een accurate en flexibele managementbeleidscyclus. Richt zich op het voorbereiden en bewaken van de besluitvorming en ondersteunt de overleggen van de Raad van Bestuur, de Directie en de Raad van Toezicht. Je bent het eerste aanspreekpunt voor de ondernemingsraad, zorgt voor een goed formeel en informeel besluitvormingsproces en bewaakt de governance structuur van de organisatie.

Je zorgt voor samenhang en verbinding op belangrijke dossiers binnen en buiten de organisatie. In je externe rol ben je alert op landelijke en regionale ontwikkelingen, bouw je aan het netwerk ter ondersteuning van de Raad van Bestuur en bereid je overleggen voor met externe partners.


Wie wij zoeken VOOR Ipse de Bruggen
Je bent een strategisch en analytisch adviseur met een academische opleiding (bijvoorbeeld Bestuurskunde of Nederlands Recht) met ervaring in het programmatisch aansturen van nieuwe ontwikkelingen. Je kent de diverse belangen van stakeholders intern en extern en kunt snel schakelen tussen dossiers. Je hebt overzicht, houdt de hoofdlijnen in de gaten en kijkt vooruit. Tegelijkertijd weet je dat een goed resultaat soms in details kan zitten. Je werkt graag samen met anderen en zoekt steeds naar het optimaliseren van je bijdrage en toegevoegde waarde. Je bent gericht op samen resultaten behalen en benutten van elkaars kwaliteiten.

Je weet zowel formeel als informeel de juiste wegen te bewandelen en voedt hiermee alert en pro-actief de organisatie. Je hebt een scherpe antenne voor de diverse belangen die intern en extern spelen en anticipeert op de (juridische) vraagstukken die voortkomen uit samenwerkingsverbanden nu en in de toekomst. Je zoekt naar mogelijkheden, bent vindingrijk en hebt oog voor de nieuwe ontwikkelingen en weet deze compact en snel schriftelijk te verwoorden. Uitstekende communicatieve kwaliteiten, voldoende zelfvertrouwen met een goede balans tussen actie en reflectie.

Ipse de Bruggen is een grote organisatie met veel ontwikkelingen op korte en lange termijn. Je voelt je thuis in een dynamische omgeving, kunt goed meebewegen, bouwt aan een solide netwerk en behoudt hierin rust en overzicht.


Ons aanbod voor de beste kandidaat
Het gaat om een uitdagende, zelfstandige en ondersteunende functie in een complexe, veranderingsgezinde organisatie. De functie wordt gewaardeerd in FWG 65 van de CAO Gehandicaptenzorg (exclusief 8% vakantietoeslag en 7,05% eindejaarsuitkering). Ipse de Bruggen biedt een jaarcontract dat bij goed functioneren omgezet kan worden naar een vast dienstverband. Het aantrekkelijke servicekantoor van Ipse de Bruggen ligt in Zoetermeer vlak naast het station en de snelweg.
Een referentenonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure.


Reactie
VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze procedure uit te voeren. Carola Roos (carola@voor.nl) is hiervoor verantwoordelijk. Zij is vanwege een korte vakantie niet bereikbaar tussen 12 oktober en 17 oktober. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via Skype. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV via onderstaand reactieformulier. Vermeld in je CV ook je Skypeadres.