Wij zijn voor.

Ondernemende Regiomanager Bezuidenhout (Den Haag)

Management

19 Juli 2016

De functie

STICHTING CATO

Stichting Cato is een kleinschalige organisatie voor wonen, welzijn en zorg in Den Haag. Cato is er voor ouderen die een vertrouwde, beschermde en toekomstgerichte woonomgeving zoeken. Cato organiseert wonen, welzijn en zorg vanuit haar twee zorgcentra: Bezuidenhout en Carel van den Oever. Daarnaast levert Cato haar diensten aan thuiswonende ouderen en in diverse wooncomplexen (vanuit de stichting ASB) in de stadsdelen Escamp, het Haagse Hout en Segbroek. Naast wonen, zorg en welzijn voor ouderen levert Cato ook beschermd wonen (vanuit de WMO) aan 35 GGZ cliënten. Ook beschikt Cato over een aanbod van PG dagbehandeling en expertise op het gebied van kortdurende opname.

De (ouderen)zorg is volop in beweging. Er is sprake van marktwerking en een terugtredende overheid. Tarieven staan onder druk en zorg wordt zwaarder waardoor meer specialistische kennis en expertise nodig is. De toename aan eisen aan zorgorganisaties neemt toe evenals de trend van langer zelfstandig thuis blijven wonen. Deze veranderingen hebben hun weerslag op zorgorganisaties en ook op Cato. Om bestaansrecht in de toekomst te borgen is de verkenning van samenwerking met een collega organisaties in de regio in een vergevorderd stadium. Het streven is om eind van dit jaar (bestuurlijke) fusie te realiseren.

Stichting Cato wordt vanaf begin 2016 aangestuurd door een interim bestuurder die leiding geeft aan de transitiefase van Cato waaronder de inrichting van een nieuwe besturingsfilosofie en organisatie structuur en cultuur.
De bestaande functies van locatiemanager en teamleider komen (in de loop van 2016/2017) te vervallen. Er worden in het 4e kwartaal van 2016 binnen Cato twee tot drie Regiomanagers aangesteld. Voor de Wijk Bezuidenhout zoeken wij per september/oktober een nieuwe Locatiemanager. Deze functie wordt , in het kader van de eerder genoemde samenwerking, vanaf november/december verbreed naar de nieuwe functie van Regiomanager. Bij de werving zoeken wij een Locatiemanager die voldoet aan het bredere profiel van Regiomanager en in staat is de transitie en (regionale) samenwerking mede vorm te geven.

In de nieuwe situatie wordt de zorg op de werkvloer georganiseerd vanuit zelfstandige teams met veel eigen verantwoordelijkheid. Coördinerend verpleegkundigen zijn in de teams verantwoordelijk voor coördinatie en kwaliteit van zorg. De Coördinerend verpleegkundigen zijn recent benoemd en starten met een gezamenlijk opleidingstraject. De Regiomanager stuurt de teams en Coördinerend verpleegkundigen aan en is integraal verantwoordelijk is voor bedrijfs- en behandelinhoudelijke doelstellingen in de wijk. De Regiomanager rapporteert aan de bestuurder en vormt samen met de andere Regiomanager(s) en stafmanager(s) het MT.

FUNCTIE & OPDRACHT
Het betreft een nieuwe functie in een organisatie in transitie en met de nodige uitdagingen op uiteenlopende dossiers. De belangrijkste focusgebieden voor de functie zijn:

• Het, samen met de teams en de Coördinerend verpleegkundigen, verbeteren en borgen van de kwaliteit van zorg en diensten. Zowel intra- als extramuraal.
• Het op basis van een zorg- en personeelsscan (in samenwerking met ‘In voor Zorg’ ) opstellen en bewaken van een passende begroting.
• Medio 2017 wordt een van de locaties mogelijk gerenoveerd. Dit vraagt van de Regiomanager een zorgvuldige planning en heldere communicatie met (veelal PG) bewoners en hun familieleden. Het meedenken over de renovatie op gebied van inhoud en (zorg)logistiek maakt onderdeel uit van de functie van Regiomanager.
• De Regiomanager is het gezicht en accountmanager voor externe relaties in de wijk zoals diverse samenwerkingspartners, verwijzers en gemeente. De Regiomanager zorgt voor een sterke marktpositie en een positief imago.
• Samen met de Bestuurder en MT collega’s realiseren van de transitie naar een toekomst bestendige organisatie voor ouderenzorg in Den Haag.

WIE WIJ ZOEKEN VOOR CATO
Het betreft een nieuwe functie met een brede en veelzijdige inhoud.
De Regiomanager die wij zoeken is een veelzijdig persoon. Een sterke sociale en slimme communicator en schakelt moeiteloos tussen de diverse rollen: van (operationeel) inzicht in zorgprocessen tot verantwoordelijkheid voor integrale bedrijfsvoering van de eigen regio. Van interne aansturing tot externe accountmanager en van de stip op de horizon naar de realiteit van alle dag. Van het bedenken van strategische acties naar het handson operationaliseren van afspraken en beleid. Je bent (zorg)manager en (zorg)ondernemer.

De Regiomanager geeft bewoners, familie en verwijzers/huisartsen het vertrouwen dat bewoners bij Cato in goede en professionele handen zijn.

Je bent een ondernemende persoonlijkheid en hebt tegelijkertijd oog voor optimale zorg en bedrijfsvoering. Je weet medewerkers en externe partners aan je te binden en te inspireren. Je bent duidelijk en koersvast. Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit en schakelt makkelijk tussen een veelheid aan vraagstukken die er op je af komen. Je vindt het een uitdaging om invulling te geven aan een functie die nog moet ‘groeien’ en waarvan de kaders nog onduidelijk zijn.

Je houdt de grote lijnen in je Regio scherp in het oog en hebt tegelijkertijd oog voor details binnen de dagelijkse zorg. Je ondersteunt de coördinerend verpleegkundigen en de teams in hun nieuwe rol naar meer integrale verantwoordelijkheid en zelfstandigheid.

Je beschikt over academisch werk- en denkniveau. Je hebt minimaal 5 jaar leidinggevende ervaring in de ouderenzorg en met (de begeleiding van) renovatie van bestaande intramurale (PG) voorzieningen. Je hebt ervaring met een organisatie in transitie.

ONS AANBOD VOOR DE BESTE KANDIDAAT
Een uitdagende functie/opdracht als Regiomanager bij een organisatie in transitie . Het gaat om een functie voor 32 tot 36 uur/week. Er wordt gestart met een jaarcontract, inschaling FWG 70 CAO VVT.

Er bestaat eventueel de mogelijkheid om als ZZPer deze opdracht aan te nemen op basis van een door de belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst. Het gaat dan om een scherp tarief en je moet bereid zijn je eventueel voor 2 jaar te verbinden aan Cato.


INFORMATIE & PROCEDURE
VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze functie uit te voeren. Marieke Sprietsma en Michel Vos zijn hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een live selectiegesprek met VOOR, maken wij, met de kandidaten die op CV het beste aansluiten, graag eerst kennis via Skype.
Een Assessment Center kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvang ik graag een korte motivatiebrief en actueel CV gericht aan Marieke Sprietsma, via onderstaand reactieformulier. Vermeld in je reactie ook je Skype adres en je vakantie planning.

DE SLUITINGSDATUM VOOR REACTIE IS ZONDAG 14 AUGUSTUS 2016