Wij zijn voor.

Directeur

31 Maart 2016

De functie

Directeur
Veranderaar die beweegt en beweging brengt, ondersteunt de inhoudelijke ontwikkeling en zorgt voor een stevige propositie in de markt

De organisatie
Yulius is een expertiseorganisatie in de regio Zuidwest-Nederland die zich richt op het bieden van zorg in iedere levensfase van cliënten met complexe psychiatrische problematiek en leerlingen met psychiatrische problemen (cluster 4-onderwijs).
Yulius beschikt over bijna 70 locaties in de driehoek Rotterdam, Dordrecht en Gorinchem. Hieronder bevinden zich onder meer eigen onderwijslocaties (15), opnameklinieken, plaats voor ambulante behandeling, werkplaatsen en begeleid wonen-huizen. Bij Yulius werken in totaal ruim 1.700 mensen in de zorg en in het onderwijs. Jaarlijks worden 19.000 cliënten behandeld. Verder worden er bijna 1.100 leerlingen begeleid in het Speciaal Onderwijs en het Voortgezet Speciaal Onderwijs.
Yulius wil een gevarieerd hoogstaand, generalistisch en specialistisch behandelaanbod beschikbaar stellen aan haar cliënten. Om dit te bereiken wil Yulius continu vernieuwend zijn, op zoek gaan naar nieuwe methoden en technieken en zichzelf zodoende steeds verbeteren. Voor medewerkers betekent dit een focus op ontwikkeling en samenwerking in een positieve opbouwende cultuur.

Yulius verandert. De organisatie concludeert dat de huidige aansturing en daarbij behorende structuur en cultuur niet meer passend zijn bij de context. Yulius kiest er voor om zich te organiseren in kleinere aandachtsgebieden waaraan teams werken en om de inhoud van de dienstverlening weer centraal te stellen. Wendbaarheid en passende, kwalitatieve zorg- en dienstverlening zijn hierbij kernwoorden, voor nu en in de toekomst.

Deze transitie vraagt ander leiderschap. Leiderschap waarin leidend professionals en ondersteunend directeuren inhoud en organisatie met elkaar verbinden.


Leidend professionals en ondersteunend directeuren
Om deze transitie mee vorm te geven zijn er twee leidinggevende functies; die van leidend professional en die van ondersteunend directeur. Met elkaar geven zij vorm aan de transitie van Yulius. De rol van leidend professional wordt ingevuld rond de kwaliteit en doorontwikkeling van de zorg. Dit is een permanente rol die rouleert. De leidend professional is werkzaam in één van de teams behorend tot het aandachtsgebied waarvan hij/zij leidend professional is. Hij/zij bevordert teamverantwoordelijkheid, intercollegiale toetsing en zorgt voor goed opgeleide professionals, passend bij de vraag van de cliënt. Met de teams zorgt deze leidend professional voor het in balans houden van de kosten en de opbrensten. De rol van ondersteunend directeur is een tijdelijke rol. In een periode van 2 tot 3 jaar ondersteunt deze directeur de teams optimaal en brengt hij/zij de leidend professional(s) in een positie waar hij of zij samen met het team afwegingen en besluiten kan nemen, nu en in de toekomst. De belangrijkste opgave van deze functie is het zorgdragen voor een natuurlijke verbinding van inhoud en organisatie met alle bijbehorende randvoorwaarden (relatienetwerk, goede bedrijfsinformatie). De leidend professionals en de ondersteunend directeuren werken als een team, afgestemd, consulterend en reflecterend.


De aandachtsgebieden
In 2015 heeft de organisatie een analyse gemaakt van de huidige positie en het aanbod. Op basis van deze portfolio-analyse zijn product/markt combinaties ontwikkeld. Aan deze product/markt combinaties werken teams van professionals. Elk aandachtsgebied heeft een eigen opgave in relatie tot inhoud, markt en doelgroep. Leidend professionals en ondersteunend directeuren hebben voor deze aandachtsgebieden een eigen opdracht voor de komende jaren.

De directeuren die wij zoeken organiseren zich rond combinaties van aandachtsgebieden (portefeuilles). Gedurende het werving en selectietraject, mede op basis van de belangstelling van de kandidaten, vormt zich een beeld van diverse portefeuiles van de ondersteunend directeuren.


De functie
De ondersteunend directeuren hebben een voorbeeldfunctie in het laten zien waar Yulius naar toe wil. De belangrijkste opgave in deze functie is zichzelf binnen een periode van 2 tot 3 jaar overbodig te maken. Ze organiseren zich rond een aantal aandachtsgebieden en faciliteren de teams en de leidend professionals in hun opdracht. Hierbij gaan ze de diepte in als de situatie daarom vraagt, en houden ze zicht op het geheel en de samenwerking tussen aandachtsgebieden en hebben ze oog voor de omgeving (ketenpartners en financiers).

De directeur is verantwoordelijk voor het positioneren van de product/markt combinaties waardoor een stevige basis wordt gelegd voor de toekomst en tegelijkertijd te zorgen voor teams die wendbaar en alert reageren op de toekomst. Hij/zij onderhoudt een stabiele, regelmatige relatie met financiers en verwijzers (verzekeraars, gemeenten, huisartsen). Hij/zij speelt een faciliterende rol in het contact met (de) cliënten(raad) en zorgt voor voldoende structuur om betrokkenheid van cliënten optimaal te laten zijn.

In de beginfase ondersteunt de directeur de leidend professionals nog maximaal met bedrijfsinformatie. Deze kennis draagt hij of zij actief over en tegelijkertijd zorgt de ondersteunende directeur ervoor dat deze bedrijfsinformatie passend, tijdig en afgestemd wordt op de vraag van de teams. Hij/zij stimuleert en faciliteert de teams bij het duidelijk maken wat zij nodig hebben om eigen afwegingen te kunnen maken, op inhoud en op betaalbaarheid. Dit is de basis voor het (door)ontwikkelen van lange termijn proposities in de markt.

De opdracht zal per aandachtsgebied en dus per ondersteunend directeur wisselen; De ondersteunend directeur die werkt voor bijvoorbeeld FACT Jeugd en Gezin richt zich op nieuwe samenwerking met Lucertis die mogelijk leidt tot nieuwe marktproposities. Voor de Polikliniek Volwassenen, basis-GGZ en POH is het vooral van belang te werken aan een uitstekende relatie met verwijzers en te zorgen dat dit onderdeel weer rendabel gaat draaien (eventueel in samenwerking met anderen). Een gedetailleerde uitwerking van de aandachtsgebieden en opdrachten is beschikbaar voorafgaand aan het persoonlijk kennismakingsgesprek.

Wat wij zoeken VOOR Yulius
Je hebt kennis van en een grote betrokkenheid bij de cliënten van Yulius, je bent oprecht nieuwsgierig naar hen. Het contact met cliënten is natuurlijk en vanzelfsprekend. Je hebt ervaring met het positioneren van organisatieonderdelen in een sterk veranderende context in een ontwikkelingsgerichte rol (bijvoorbeeld als programmamanager, verandermanager, zorgondernemer of ontwikkelaar). Verantwoordelijkheid nemen, kennis en informatie delen en op onderzoek uitgaan zitten in je genen. Jou gaat het om wat er uiteindelijk gebeurt tussen de klant en de professional. Hier ga en sta je voor.

De ondersteunend directeur denkt en werkt van buiten naar binnen en vice versa. Je weet wat er speelt in de regio en in de sector en je ziet kansen voor de GGZ. Deze kansen creeër je door het delen van informatie en het stimuleren van ondernemerschap en samenwerking. Je hebt visie op een goede positionering, die je toetst, aanscherpt en bijstelt op basis van input uit je omgeving. Je bent een schakel op inhoud en organisatie en zorgt dat deze verbinding zo sterk en vanzelfsprekend wordt dat ze als vanzelfsprekend één worden in de toekomst.

Je bent in staat om teams uit te dagen verantwoordelijkheid te nemen voor de toekomst en hun kwaliteit. Je maakt het medewerkers daarin soms moeilijk (door ze te prikkelen, te bevragen en soms pijnlijke vraagstukken met hen te delen en samen te onderzoeken) en soms makkelijk (door het delen van informatie, te zorgen voor een goede bedrijfsmatige ondersteuning en door het bieden van perspectief). Hiermee maak je ruimte voor het zelforganiserend vermogen en de doorontwikkeling van de dienstverlening.

In het team van ondersteunend directeuren streven we naar een diversiteit in achtergrond, kennis, ervaring en persoonlijkheid.

Ons aanbod voor de beste kandidaat
Een mooie programmatische rol voor een leider die gelooft in ondersteunend leiderschap. Je kunt een wezenlijke bijdrage leveren aan het verandervermogen van deze organistie en aan de geestelijke gezondheidszorg van de toekomst. De functie wordt ingeschaald in FWG 70/FWG 75. Voor deze uitdagende functie werven we gelijktijdig intern en extern.


Meer informatie
Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie kun je tot en met 20 april 2016 reageren via onderstaand formulier met een korte motivatie. Ook kun je hier je CV uploaden. Vermeld in je CV ook een skypeadres. Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Carola Roos, partner bij VOOR, carola@voor.nl

Op 25 en 26 april vinden de skypegesprekken plaats voor deze functie. Op basis van de uitkomst van die skypegesprekken nodigen wij kandidaten uit voor een persoonlijk kennismakingsgesprek op 2 of 3 mei. De selectiegesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op 12 mei. Een referentie onderzoek en een assessment center maakt onderdeel uit van de procedure.