Wij zijn voor.

Ervaren Manager Behandelcentrum Jongeren

Management

22 Maart 2016

Krachtige manager, gericht op de verbinding, rolvast, kennis van de inhoud met een groot hart voor goede en veilige zorg voor de jongeren.

DE ORGANISATIE
Het hoofdkantoor van het Dr Leo Kannerhuis is gevestigd in Doorwerth. We zoeken per 1 juni 2016 of zoveel eerder een Ervaren Manager Behandelcentrum Jongeren. Het Dr Leo Kannerhuis is een middelgrote organisatie (600 medewerkers) die specialistische GGZ levert aan kinderen, jongeren en volwassenen.
Recent is de organisatie ingericht naar behandellijnen/zorgpaden. De aanmelding/intake van nieuwe cliënten is gecentraliseerd. De aansturing van de organisatie is 'platter' ingericht, 15 teamleiders hebben plaats gemaakt voor 4 behandelcentrum managers. Zij hebben ieder een span of control van 100 tot 150 medewerkers (sociotherapeuten, groepsleiders, psychologen en psychiaters). De behandelcentrum managers geven duaal leiding samen met een psychiater. De behandelcentrummanagers vallen organisatorisch onder de directeur behandelcentra. Binnen de teams is het de bedoeling dat er meer zelfsturing en zelforganisatie gerealiseerd wordt: professionals in de 'lead'. De implementatie van deze zelforganisatie is nog in een pril stadium. Sinds februari dit jaar is gestart met een nieuw EPD, Medicore.
De organisatie zit financieel in zwaar weer. Door herinrichting van de behandellijnen en de nieuwe organisatiestructuur zijn in 2016 50 fte boventallig geworden. De afvloeiing is gerealiseerd, maar de teams moeten zich nog opnieuw ‘zetten’ en soms nog vormen naar nieuwe en kleinere samenstellingen. Met name de omslag naar werkprocessen anders inrichten, zodat een kortere behandelduur bereikt wordt met minder indirecte tijd en een slimmer ingerichte overlegstructuur, is nog een aspect wat veel aandacht nodig heeft.
Vanwege het vertrek van de huidige manager behandelcentrum zoeken we nu een opvolger.

FUNCTIE
Je bent samen met een collega manager verantwoordelijk voor de aansturing van behandelcentrum Jongeren. De teams bieden behandeling aan jongeren van 18 tot ongeveer 25 jaar. De groep cliënten krijgt ambulante behandeling en deeltijd behandeling, een andere groep krijgt klinisch behandeling. Dat betekent dat zij in kleine eenheden van 8 tot 10 cliënten bij elkaar wonen. De locaties bevinden zich in Oosterbeek en Nijmegen. Als behandelcentrummanager ben je verantwoordelijk voor het weer goed inrichten van de teamsamenstellingen, het implementeren van de zorglijnen (behandelpaden) en het verder doorzetten van zelforganisatie door de teams. Samen met teamcoaches let je op het zakelijk en bedrijfsmatig aansturen van de professionals en het elkaar meer gelijkwaardig (tussen therapeuten, groepsleiding en psychiaters) aanspreken op gedrag.
Op basis van management informatie (deels nog in ontwikkeling) stuur je op productie en het blijven binnen de productieafspraak met de diverse zorgverzekeraars en gemeenten. Je rapporteert aan de directeur behandelcentra en maakt onderdeel uit van het team behandelcentrum managers.

WIE WIJ ZOEKEN
Je hebt een HBO of universitaire achtergrond. Je bent een ervaren manager op tactisch / strategisch niveau binnen de GGZ. Je hebt ruime ervaring met het aansturen van professionals, bent bekend met implementatie van zelforganisatie en bent aantoonbaar aan de slag geweest met complexe veranderingsprocessen. Je bent goed bekend met het implementeren van behandellijnen/zorgpaden in de GGZ, kent de voetangels en klemmen van DBC registratie en weet een goede vertaling te maken van de DBC spelregels naar de registratie in het EPD. Je kunt een goede balans vinden tussen coachen, ontwikkelen en sturen. Je stimuleert een ‘ondernemerscultuur’. Je bent doortastend, scherp en hebt een natuurlijke drang om te weten hoe zaken precies zitten. Je bent hard op de inhoud en zacht op de persoon; je kunt bruggen bouwen tussen de verschillende teams, hen inspireren en naar een 'hoger' plan te brengen. Je hebt een scherp oog voor de bedrijfsvoering en kunt een balans vinden tussen enerzijds primaat bij de inhoud, anderzijds de bedrijfsvoeringskaders.

AANBOD
We vragen een manager voor 32 tot 36 uur per week. We bieden een jaarcontract met uitzicht op een vaste aanstelling bij gebleken geschiktheid. Salariëring en overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO voor de Geestelijke Gezondheidszorg (FWG 70).

REACTIE
Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie kun je tot en met 18 april 2016 reageren via onderstaand formulier. Vermeld in je CV ook een skypeadres. Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Jolien Kohlmann-Bins, partner bij VOOR, via jolien@voor.nl.

Opdrachtnummer

A02464.1