Wij zijn voor.

Programmamanager Zorgcontractering

06 Februari 2016

Treant Zorggroep

De organisatie
Treant Zorggroep is de grootste zorgaanbieder van Noord Oost Nederland (driehoek Hoogeveen, Emmen, Stadskanaal, 6500 medewerkers) en heeft als missie om de zorg dicht bij de klant te organiseren. De organisatie is ontstaan vanuit fusies en bestaat uit drie ziekenhuislocaties en 20 locaties voor verpleeghuis- en ouderenzorg (intramuraal en extramuraal).

De organisatie kiest bewust voor een regionaal aanbod op drie ziekenhuislocaties, die opereren als één ziekenhuis, en diverse verpleeg- en verzorgingshuislocaties. De structuur van de organisatie is hierop aangepast door het inrichten van resultaatverantwoordelijke eenheden (RVE’s) in de cure en regio’s in de care. Deze RVE’s en regio’s zijn gepositioneerd direct onder de Raad van Bestuur en werken locatieoverstijgend. De implementatie van deze structuur en werkwijze zal de komende tijd worden afgerond.

Treant Zorggroep staat voor de opgave de zorg te stroomlijnen zowel binnen de cure als de care, en betere verbindingen aan te brengen tussen de cure en care en de omgeving. In deze opgave opereert de afdeling Marketing, Communicatie en Verkoop als spin in het web. Binnen de zorggroep past een deskundige, professionele staf die flexibel inspeelt op de nieuwe (complexe) context waarin zij opereert en die met elkaar samenwerkt voor een integrale advisering. Dit betekent ondermeer het helpen bij bij vraagarticulatie, pro actief voorstellen doen en denken in mogelijkheden.

Marketing Communicatie en Verkoop (MCV)
Om de ambitie van de zorggroep te helpen realiseren zorgt de afdeling MCV voor een proactieve ondersteuning van de Raad van Bestuur, de RVE’s en de regio’s. Centraal staat de communicatie (dialoog) met interne en externe doelgroepen die leidt tot een goed imago en zichtbaarheid in de regio, een heldere marketingstrategie en een integrale contractering van zorg.

De afdeling bestaat uit 18 medewerkers (ruim 16 fte); een senior advsieur/woordvoerder, drie communicatieadviseurs, vier communicatiemedewerkers, twee patiëntenvoorlichters, een adviseur online media en een senior accountmanager zorgcontractering die start per 1 maart 2016. De afdeling wordt aangestuurd door een Manager MCV.

Binnen het team vindt een heroriëntatie plaats op de visie en bestaande werkwijzen. Uitgangspunt is een communicatieve organisatie die in verbinding staat met de omgeving. De kern van de verandering is de transitie van een uitvoerende afdeling (‘u vraagt wij draaien’) naar een pro-actieve afdeling die op basis van deskundigheid de Raad van Bestuur, de RVE’s en regio’s ondersteunt in hun marketing- communicatie-, en verkoopstrategie en middelen, van strategisch tot operationeel niveau.

Het onderdeel Verkoop wordt nu nog gecoördineerd door een interim accountmanager verkoop (die verantwoording aflegt aan de Manager MCV). Hij zorgt, samen met een verkoopteam (met diverse vertegenwoordigers vanuit de RVE’s, medische staf en ondersteunende afdelingen) voor de voorbereiding, onderhandeling en vastlegging van de contracten met zorgverzekeraars. Op dit moment is de focus nog sterk financieel en vooral op de cure gericht. Treant Zorggroep streeft naar een onderbouwd zorgaanbod voor de care en de cure dat aansluit bij de vraag uit de regio en dat leidt tot verbindingen (netwerk) in de hele keten.

Daarom wil Treant Zorggroep de verkoopfunctie verder professionaliseren in combinatie met relatiebeheer eerste lijn, marketing en strategische communicatie. Hiervoor is een visiedocument opgesteld. Naast een nieuwe Senior Accountmanager wordt de afdeling MCV daarom uitgebreid met een Programmamanager Zorgcontractering die zorgdraagt voor een afgestemd proces van zorgcontractering met interne en externe belanghebbenden, zodat vorm en inhoud wordt gegeven aan goede zorg in de regio.

De functie
Het belangrijkste doel van de functie is het professionaliseren en verder stroomlijnen van het verkoopproces en de strategie van de organisatie(onderdelen), zodat cliënten in de regio kwalitatief goede en bereikbare geïntegreerde zorg ontvangen en Treant de positie binnen de regio kan versterken met betrouwbare en betaalbare zorg.

In deze functie wordt je verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een regiovisie op de benodigde zorginfrastructuur in Noord Oost Nederland in samenwerking met belangrijke stakeholders zoals verzekeraars en gemeenten en interne stakeholders waaronder de RVE’s, het medisch specialistische bedrijf, en de overige ondersteunende afdelingen zoals Financiën en Kwaliteit&Veiligheid.

Je herontwerpt de interne beleidscyclus rond zorgcontractering en zorgt dat deze past bij de ambities en mogelijkheden intern en extern.

In deze functie werk je als duo samen met de Senior Accountmanager Zorgcontractering en leg je verantwoording af aan de Manager MCV.

Wat wij zoeken
Je bent een ervaren professional (organisatieadviseur, programmanager, projectmanager) op academisch niveau. Je kent de landelijke en regionale ontwikkelingen van de ziekenhuiszorg en hebt een visie op de positionering van deze zorg in het speelveld, zowel intern als extern.

Je bent een sterke relatiemanager die anticipeert op toekomstige ontwikkelingen in de (financiering van de) zorg.. Je vindt het een uitdaging om het nu nog veelal financieel gedreven proces om te buigen naar een proces waarin zorgvraag en kwaliteit van zorg centraal staan. Je overziet wat het betekent om daar te komen en je weet wie je daarbij moet betrekken. Je richt je op de essentie en weet dit helder en eenduidig te vertalen in een veranderprogramma. Risico’s in het proces breng je tijdig in kaart en weet je te managen. Je kent je klanten, extern, maar ook intern en weet deze bij elkaar te brengen. Je kent hierbij de dynamiek van het werken in een (interne) adviesrol.

Voor partners ben je een herkenbaar en betrouwbaar gezicht. Je bouwt mee aan een professionele afdeling MCV waarin de integratie van de communicatie-, marketing-, en verkoopfunctie centraal staat. Vanuit jouw expertise en je brede blik op de toekomst van de zorg ben je van toegevoegde waarde voor de dienstverlening van de afdeling en daarmee voor de Zorggroep.

Ons aanbod VOOR de beste kandidaat
Een boeiende veranderkundige en projectmatige functie met een uitdagende opgave (32 uur) in een complexe organisatie waar je echt verschil kan maken en kan bijdragen aan de toekomst van de zorg. Salaris conform de zwaarte van de functie (FWG 70 – 75) en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Meer informatie
Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie kun je reageren via onderstaand formulier. Vermeld in je CV ook een skypeadres. Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Carola Roos, partner bij VOOR, carola@voor.nl (in verband met vakantie niet bereikbaar tussen 19 februari en 28 februari).

Opdrachtnummer

A00330.14