Wij zijn voor.

Bestuurder 1e lijns Zorgorganisatie

Management

30 Januari 2016

Over de organisatie

30/1/16 St. Boog & Zon bestaat nu nog niet (St. Boog en St. Zorg op Noord), maar per 1/4/2016 staat de bestuurlijke fusie gepland en VOOR zoekt een nw. bestuurder voor de fusieorganisatie.

De functie

Stichting BOOG & Zorg op Noord

Ambitieuze fusieorganisatie, regio Rotterdam

Stichting Boog en Stichting Zorg op Noord ( Boog & Zon) gaan per 1 april 2016 bestuurlijk fuseren en zijn op zoek naar een bestuurder die leiding geeft aan de nieuwe organisatie en de volgende stappen zet in het samenwerkingsproces.

Organisatie
Door de fusie wordt de nieuwe combinatie één van de grootste eerstelijns zorgaanbieders in de regio en bestaat uit 9 gezondheidscentra, 4 apotheken, een facilitair bedrijf en een ICT bedrijf met een omzet van ca. €23 miljoen en 265 betrokken medewerkers. De gezondheidscentra bieden eerstelijns gezondheidszorg op wijkniveau aan ruim 62.000 patiënten. In de centra werken huisartsen, apothekers, assistenten, praktijkondersteuners, fysiotherapeuten, thuiszorg/wijkverpleging, psychologen en maatschappelijk werkers nauw samen. Op een aantal locaties is het zorgaanbod uitgebreid met o.a. logopedie, diëtetiek, verloskunde en een huisartsenlaboratorium.
Boog & Zon staat voor de ambitie om multidisciplinaire ketenzorg georganiseerd op wijkniveau (aansluitend op het buurt-en welzijnswerk) gezamenlijk verder vorm te geven. Boog & Zon scoort gemiddeld hoog op patiëntentevredenheid.
Met deze fusie wordt een antwoord gegeven op diverse externe ontwikkelingen zoals substitutie, verdere ontwikkeling van E-health, zelfzorg en preventie en optimalisatie van ketenzorgprogramma’s voor chronisch zieken. Om adequaat in te spelen op de de vele veranderingen in en wet- regelgeving is financiële, bedrijfsmatige en inhoudelijke schaalvergroting noodzakelijk.

Functie
De nieuwe bestuurder van Boog & Zon is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van het strategisch beleid van Boog & Zon, is voorzitter van het MT, gesprekspartner voor OR en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De belangrijkste uitdaging is het zetten van de volgende stappen in het integratie- en samenwerkingsproces. De belangrijkste punten hierbij zijn:
• Versterken van de integratie- en samenwerking van verschillende organisatie onderdelen en verbeteren van de interne communicatie.
• Samen met het management en medewerkers vormgeven van de ingezette organisatieverandering op het vlak van zelforganisatie, zorgvernieuwing en ondernemerschap.
• Voeren van een sterk financieel beleid (liquiditeit en solvabiliteit zijn op orde) gericht op het vergroten van het rendement en het eigen vermogen van de nieuwe fusie organisatie.
• Het vertalen van externe ontwikkelingen naar een sterke, flexibele organisatie met een ondernemende cultuur met als focus maximale klantgerichtheid.
• Verstevigen van het imago en de positie van Boog & Zon door het aangaan en onderhouden van contacten met regionale zorgpartners en instellingen op wijk en buurtniveau.
• Toekomstbestendige afspraken maken met zorgverzekeraars, gemeenten, financiers, etc.

Er ligt een goed doortimmerd fusiedocument dat geschreven is door de huidige (interim) bestuurders van beide Stichtingen en een goed beeld geeft van de sterkten en zwaktes van beide organisaties en de mogelijkheden die de fusie biedt. Dit document is een goed startpunt voor de nieuwe bestuurder, die in overleg met de medewerkers zijn/haar eigen keuzes maakt, prioriteiten stelt en de noodzakelijke veranderingen vorm geeft.

Wie wij zoeken
Het betreft een uitdagende functie in een complexe context. Zowel de in- als externe uitdagingen zijn groot en vragen om sterke competenties en ervaring als het gaat om het veranderen, integreren en het bouwen van een solide, wendbare en toekomstbestendige organisatie. Je beschikt over academisch werk- en denkniveau. Je hebt (eindverantwoordelijke) ervaring in een middelgrote complexe organisatie binnen de eerstelijns zorg. Je hebt ruime ervaring met organisatietransities en bij voorkeur met fusies. Je hebt een heldere visie op de toekomst van de eerstelijnszorg en bent een warm voorstander van multidisciplinair wijkgericht werken en ketensamenwerking.
Je bent in staat om proactief in te spelen op de zorgvragen van de toekomst, ontwikkelingen in de zorgmarkt te signaleren en deze samen met de medewerkers van Boog & Zon te vertalen naar kwalitatief hoogwaardige en toekomstbestendige zorgconcepten. Deze functie vraagt ook sterke bedrijfsmatige en financiële kwaliteiten, een projectmatige manier van denken en talent als onderhandelaar en ondernemer.
Je hebt een inspirerende leiderschapsstijl en bent in staat om een sterk management team te smeden en het boegbeeld te zijn zowel intern als extern. Je beschikt over een goed ontwikkeld gevoel voor bestuurlijke, ambtelijke en politieke verhoudingen en bij voorkeur over een relevant netwerk. Je bent sensitief, opereert transparant en vindt medezeggenschap van cliënten en medewerkers essentieel voor de ontwikkeling van een organisatie. Je bent een sterke sociale en slimme communicator en schakelt moeiteloos tussen de diverse rollen: van strategisch naar operationeel, van nieuwbouw naar zorgzwaarte, van de professional naar de zorgverzekeraar en van de stip op de horizon naar de realiteit van alle dag. Kortom, je bent een inspirerende en ijzersterke duizendpoot.

Ons aanbod VOOR de beste kandidaat
Een uitdagende eindverantwoordelijke functie als bestuurder bij een ambitieuze fusieorganisatie binnen de eerstelijns gezondheidszorg. Het gaat om een fulltime functie voor in eerste instantie 2 jaar, inschaling conform WNT, inclusief goede secundaire arbeidsvoorwaarden en emolumenten.

Informatie & procedure
VOOR (voor.nl) is door de Raden van Toezicht van Boog en Zorg op Noord gevraagd om de werving en voorselectie voor deze functie uit te voeren. Michel Vos (michel@voor.nl) en Marieke Sprietsma zijn hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een live selectiegesprek, maken wij graag eerst kennis via Skype. De gesprekken met de advies- en selectiecommissie bij Boog & Zon vinden plaats op vrijdag 4 maart. Een Assessment center kan onderdeel uitmaken van de procedure.
Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag een korte motivatiebrief en actueel CV gericht aan Michel Vos, via onderstaand onze site (voor.nl) bij vacatures (http://voor.nl/vacatures/189/Bestuurder-1e-lijns-Zorgorganisatie). Vermeld in je CV ook je Skype adres. Wij mailen je dan het uitgebreide, door RvT en OR, vastgestelde functieprofiel toe.