Wij zijn voor.

Tweede concerncontroller met ambitie

29 November 2015

De functie

Organisatie
Florence biedt vele vormen van zorg en advies. Bij de klant thuis, in woonzorgcentra, in expertisecentra en op het consultatiebureau. Altijd dichtbij en voor alle inwoners van Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Voorschoten, Wassenaar en Delft. Florence is een toonaangevende en dynamische organisatie met een enthousiaste en jonge uitstraling waar de cliënten en de medewerkers centraal staan. Bij Florence werken ruim 5000 medewerkers en 1700 vrijwilligers om een bijdrage te leveren aan de regie, zelfredzaamheid en kwaliteit van leven van haar cliënten. Florence werkt vanuit een franchisemodel waarbij de managers van de 4 labels (Thuis, Expertise, Jong en Allure) en van de zusterbedrijven de franchisenemers zijn. Leidend in dit model is de toegevoegde waarde voor de cliënten. De franchisenemers zijn hiervoor verantwoordelijk met hun teams. Zij worden in hun werk zo goed mogelijk ondersteund door de franchisegever. Florence ‘kantelt’ haar organisatie naar een procesgerichte ondersteuning naar de drie dominante processen in de organisatie: cliëntprocessen, medewerkersprocessen en bedrijfsprocessen. Deze processen worden zo veel mogelijk gestandaardiseerd en ingericht op operational excellence.
Concern control vervult een onafhankelijke, control rol op zorggroep niveau. De rol omvat financial control, operational control (control op klant- ,medewerkers- en bedrijfsprocessen) en zorg control (control op kwaliteit en veiligheid). Daarnaast levert concern control strategische analyses, begrotingen, managementrapportages, ontwikkeling risicomanagementsysteem en andere ontwikkelingen die bijdragen aan de groei van controle naar (concern)control. Financiering/treasury, fiscaliteiten en het financieel meerjaren beleid vallen ook onder concern control. De eerste concerncontroller geeft leiding aan concern control en is op zoek naar een tweede concerncontroller als rechterhand in verband met de transitie van de centrale ondersteuning van functionele naar procesgerichte aansturingen de ambitie van de organisatie. Daarnaast zal de concerncontroller over een aantal jaar een stap terug doen en wordt anticiperend daarop nu gezocht naar een opvolger die gefaseerd steeds meer werkzaamheden kan overnemen van de eerste concerncontroller.

Functie
In deze functie vorm je (samen met de eerste concerncontroller) het financieel geweten van de organisatie. Gevraagd en ongevraagd kijk je met jouw expertise mee in de organisatie vanuit een kritische en nieuwsgierige blik en signaleer je knel- en verbeterpunten. Je adviseert en ondersteunt, i.s.m. de eerste concern-controller, de Raad van Bestuur en de 3 procesdirecteuren. Je bent in staat om de diepte en details in te duiken en tegelijkertijd het grotere geheel te blijven overzien. Je bent in staat om financial control verder te ontwikkelen. Je bent scherp op naleving van gemaakte afspraken en op de borging daarvan. Je ontwikkelt, onderhoudt en verzorgt managementinformatie en maakt analyses en prognoses. Je ondersteunt de eerste concerncontroller bij de uitvoering van de planning & control cyclus (o.a. voorbereiding begroting, resultaatoverleggen met de franchisenemers, kwartaalrapportages, jaarrekening ) en bij bedrijfseconomische vraagstukken. Je rekent businesscases door, je verricht gericht onderzoek en voert analyses uit. Je draagt actief bij aan de verdere ontwikkeling van concern control. In de komende jaren neem je steeds meer taken van de eerste concerncontroller over waarbij uiteindelijk de situatie zal ontstaan dat je de rol van eerste concerncontroller overneemt.

Wat wij zoeken
Je hebt een academische opleiding richting Bedrijfseconomie of Accountancy en enkele jaren ervaring in een vergelijkbare functie in een dienstverlenende organisatie. Je hebt minimaal affiniteit met de zorgbusiness van Florence. Je bent een ‘cijfertalent’ en conceptueel denker en je hebt een moderne kijk op concern- en businesscontrol. Je bent nieuwsgierig en wilt precies weten hoe ‘het’ zit. Daarbij weet je kritische vragen te stellen en durf je zaken die gebruikelijk zijn ter discussie te stellen. Je hebt uitstekende communicatieve en adviesvaardigheden en weet de juiste toon te raken. Je staat stevig in je schoenen en weet je standpunt overtuigend te brengen. Je bent proactief, integer en hebt een hoog verantwoordelijkheidsgevoel en verwacht dat ook van anderen. Je hebt uitstekende analytische vaardigheden, je weet een goede balans te vinden tussen de details induiken en zaken overstijgend benaderen. Je vertaalt je bevindingen naar degelijke en overtuigende voorstellen. Je streeft naar stabiliteit voor de organisatie en naar een zo ‘green & lean’ mogelijke organisatie. Tot slot ben je gretig en ambitieus en word je erg blij bij het lezen van deze vacature.

Ons aanbod VOOR de beste kandidaat
Een boeiende en uitdagende fulltime functie met veel perspectief in een vooruitstrevende organisatie met bevlogen mensen die elke dag het verschil willen maken voor de cliënten en de medewerkers. Een uitdagende functie waar veel ruimte voor ontwikkeling en doorgroei is. De functie is ingeschaald op FWG 70 ( €4000 - €6000,- per maand) met ruimte voor doorgroei.

Informatie
Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie kun je reageren via onderstaand reactieformulier. De sluitingstermijn voor deze vacature is 11 januari 2016. Voor vragen kan je contact opnemen met Jan Willem ten Hagen (janwillem@voor.nl).