Wij zijn voor.

Accountmanager Zorgverkoop

Marketing & Sales

16 Juli 2015

De organisatie
Treant Zorggroep is de grootste zorgaanbieder van Noord Oost Nederland (driehoek Hoogeveen, Emmen, Stadskanaal, 6500 medewerkers) en heeft als missie om de zorg dicht bij de klant te organiseren. De organisatie is ontstaan vanuit fusies en bestaat uit drie ziekenhuislocaties en 20 locaties voor verpleeghuis- en ouderenzorg (intramuraal en extramuraal).

De organisatie kiest bewust voor een regionaal aanbod op drie ziekenhuislocaties, die opereren als één ziekenhuis, en diverse verpleeg- en verzorgingshuislocaties. De structuur van de organisatie is hierop aangepast door het inrichten van resultaatverantwoordelijke eenheden (RVE’s) in de cure en regio’s in de care. Deze RVE’s en regio’s zijn gepositioneerd direct onder de Raad van Bestuur en werken locatieoverstijgend. De implementatie van deze structuur en werkwijze zal de komende tijd worden afgerond.

Treant Zorggroep staat voor de opgave de zorg te stroomlijnen zowel binnen de cure als de care, en betere verbindingen aan te brengen tussen de cure en care en de omgeving. In deze opgave opereert de afdeling Marketing, Communicatie en Verkoop als spin in het web. Binnen de zorggroep past een deskundige, professionele staf die flexibel inspeelt op de nieuwe (complexe) context waarin zij opereert en die met elkaar samenwerkt voor een integrale advisering. Dit betekent ondermeer het helpen bij bij vraagarticulatie, pro actief voorstellen doen en denken in mogelijkheden.

Marketing Communicatie en Verkoop (MCV)
Om de ambitie van de zorggroep te helpen realiseren zorgt de afdeling MCV voor een proactieve ondersteuning van de Raad van Bestuur, de RVE’s en de regio’s. Centraal staat de communicatie (dialoog) met interne en externe doelgroepen die leidt tot een goed imago en zichtbaarheid in de regio, een heldere marketingstrategie en een integrale verkoop van zorg.
De afdeling bestaat uit 13 medewerkers (ruim 11 fte); een senior advsieur/woordvoerder, drie communicatieadviseurs, drie communicatiemedewerkers, drie patiëntenvoorlichters, een adviseur online media en een (interim) accountmanager verkoop. De afdeling wordt momenteel aangestuurd door een interim manager. Per 1 augustus start de nieuwe manager MCV.

Het team is sinds een jaar bezig met een heroriëntatie op de visie en bestaande werkwijzen. Uitgangspunt is een communicatieve organisatie die in verbinding staat met de omgeving. De kern van de verandering is de transitie van een uitvoerende afdeling (‘u vraagt wij draaien’) naar een pro-actieve afdeling die op basis van deskundigheid de Raad van Bestuur, de RVE’s en regio’s ondersteunt in hun marketing- en communicatie-, en verkoopstrategie en middelen, van operationeel tot strategisch niveau.

Het onderdeel Verkoop wordt gecoordineerd door een accountmanager verkoop (die verantwoording aflegt aan de manager MCV). Hij zorgt, samen met een verkoopteam (met diverse vertegenwoordigers vanuit de RVE’s, medische staf en ondersteunende afdelingen) voor de voorbereiding, onderhandeling en vastlegging van de contracten met zorgverzekeraars. Op dit moment is de focus nog sterk financieel en vooral op de cure gericht. Treant Zorggroep streeft naar een onderbouwd zorgaanbod voor de care en de cure dat aansluit bij de vraag uit de regio en dat leidt tot verbindingen (netwerk) in de hele keten.
Daarom wil Treant Zorggroep de verkoopfunctie verder professionaliseren in combinatie met relatiebeheer eerste lijn, marketing en strategische communicatie. Hiervoor is een visiedocument opgesteld.


De functie
De accountmanager zorgverkoop coordineert het verkoopproces binnen het multidisciplinaire verkoopteam van Treant. Je initieert marktonderzoek, verzamelt prestatiegegevens, zowel kwalitatief als kwantitatief en formuleert op basis daarvan de verkoopstrategie van de organisatie.

Je bent verantwoordelijk voor de voorbereiding op de onderhandeling met zorgverzekeraars, het doorrekenen van risico’s en effecten en het afsluiten van contracten. In samenwerking met de afdeling Planning en Control en de afdeling Kwaliteit en Veiligheid zorg je voor de vertaling van de gemaakte afspraken naar de verschillende RVE’s en een tijdige verantwoording over de behaalde resultaten.

Het belangrijkste doel van de functie is het professionaliseren en verder stroomlijnen van het verkoopproces, zodat cliënten in de regio kwalitatief goede en bereikbare geïntegreerde zorg ontvangen en Treant de positie binnen de regio kan versterken.

Wat wij zoeken
Je bent een ervaren professional op academisch niveau met een ‘track record’ in de verkoop of inkoop van curatieve zorg. Cijfermatig zeer sterk, analytisch en hands-on. Risico’s in het proces breng je tijdig in kaart en weet je te managen. Je kent je klanten, extern, maar ook intern en weet deze bij elkaar te brengen. Je kent hierbij de dynamiek van het werken in een (interne) adviesrol.

Je bent een sterke relatiemanager die anticipeert op toekomstige ontwikkelingen in de (financiering van de) zorg. Je vindt het een uitdaging om het nu nog veelal financieel gedreven proces om te buigen naar een proces waarin zorgvraag en kwaliteit van zorg centraal staan. Je overziet wat het betekent om daar te komen en je weet wie je daarbij moet betrekken, Voor partners ben je een herkenbaar en betrouwbaar gezicht. Je bouwt mee aan een professionele afdeling MCV waarin de integratie van de communicatie-, marketing-, en verkoopfunctie centraal staat. Vanuit jouw expertise en je brede blik op de toekomst van de zorg ben je van toegevoegde waarde voor de dienstverlening van de afdeling en daarmee voor de Zorggroep.
Ons aanbod VOOR de beste kandidaat
Een boeiende specialistische functie met een uitdagende procesmatige opgave (fulltime, 32 uur is bespreekbaar) in een complexe organisatie waar je echt verschil kan maken en kan bijdragen aan de toekomst van de zorg. Salaris conform de zwaarte van de functie en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Meer informatie
Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie kun je reageren via onze site met een motivatiebrief en bijbehorend actueel CV. Vermeld in je CV ook een skype adres.

Opdrachtnummer

A00330.11