Wij zijn voor.

Professional Financiën & Bedrijfsvoering

Finance

16 Juni 2015

De functie

Professional Financiën & Bedrijfsvoering

Spin in het web bij de verdere professionalisering


Cliëntenbelang Amsterdam is een regionaal platform van 70 organisaties die de belangen behartigt van alle zorggebruikers in Amsterdam en Diemen. De nieuwe organisatie is ontstaan uit een fusie en ontwikkelt zich snel van een traditionele belangenbehartiger naar een professionele, moderne organisatie en kenniscentrum met een grotere focus op projecten. De organisatie heeft 45 medewerkers (25 fte). Voor deze brede, allround functie zoeken wij een sterke financiële professional met verstand van alle facetten van bedrijfsvoering.

Functie
Het gaat om een uitdagende functie binnen een context ‘die er toe doet’. Het nieuwe hoofd geeft leiding aan een administratief medewerker en is verantwoordelijk voor de financiële administratie, inclusief de project- en salarisadministratie. Daarbij ligt het accent op het optimaliseren van de financiële processen en verder uitbouwen van een professionele planning & control cyclus. Het hoofd is lid van het stafoverleg en adviseert de directie en bestuur van deze vereniging bij de professionalisering van de organisatie en bij de acquisitie van nieuwe projecten en subsidies. Andere taken en verantwoordelijkheden zijn:

• Samenstellen (en controleren) van (financiële) rapportages waaronder begrotingen, jaarrekening en subsidie/project verantwoording.
• Opstellen van periodieke financiële en performance rapportages en daarbij behorende toelichtingen en analyses.
• Juist en tijdig verzorgen van de financiële verslaglegging (kwartaalrapportage/begroting) binnen gestelde deadlines.
• Tussentijds monitoren van ontwikkelingen van balansposities en winst- en verliesrekening en het verhogen van de betrouwbaarheid van de tussentijdse managementrapportages.
• Doorvoeren van verbeterpunten op het gebied van processen waaronder de p&c-cyclus, AO/IC en financiële administratie.
• Contractbeheer, facilitaire zaken en IT.
• Contacten met externe partijen zoals accountant en subsidieverleners.

Profiel
We zijn op zoek naar een professional (m/v) met een opleiding, minimaal op HBO niveau en met kennis en ervaring op de bovengenoemde terreinen. Een brede functie voor iemand die goed kan schakelen tussen operationeel- (handen uit de mouwen), tactisch- en strategisch niveau (sparringpartner voor de directie). Je bent ondernemend ingesteld en werkt graag samen met anderen in een organisatie met een maatschappelijk belang. Je vervult een belangrijke rol bij de ingezette transitie naar een meer projectmatige organisatie waarbij je de projectleiders en beleidsmedewerkers begeleid bij deze omslag. Je bent communicatief ingesteld en woont bij voorkeur in de regio. Voor het goed vervullen van deze functie beschik je over:

• Uitmuntende kennis van Excel en Exact (- Online).
• Ervaring met projectadministraties.
• Het vermogen om mee te denken over de organisatie (inrichting) en strategie en daarin te adviseren.
• Adviesvaardig en in staat draagvlak en commitment te creëren.
• Een pro-actieve houding, ondernemende instelling en hands-on mentaliteit.
• Een commerciële instelling voor het maken van offertes en professionele inkoop.

Aanbod
Voor deze parttime functie (4 dagen per week) wordt gestart met een jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband. Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening, functieschaal 11 (maximaal 4.635,- bij een fulltime dienstverband). Bij gebleken geschiktheid worden referenties getrokken en een Verklaring Omtrent Gedrag opgevraagd.

Reactie
VOOR (voor.nl) is gevraagd om de voorselectie voor deze functie uit te voeren. Op basis van een brede voorselectie dragen wij 3 of 4 geschikte kandidaten voor bij de opdrachtgever. We maken eerst kennis via Skype. Als je geïnteresseerd bent in deze functie kun je reageren door een recent CV en korte motivatie (vermeld je Skype adres) te mailen naar Michel Vos van VOOR: michel@voor.nl. De gesprekken bij de opdrachtgever vinden plaats in de week van 3 oktober.