Wij zijn voor.

P&O Adviseur (2x)

31 Mei 2015

De functie

2 (senior) P&O adviseurs met empathie, zakelijkheid en veranderkracht

De organisatie
Yulius is een grote, mensgerichte ggz-instelling met 2.000 medewerkers en 67 locaties binnen de driehoek Rotterdam, Dordrecht, Gorinchem. In deze regio biedt Yulius hulp aan meer dan 19.000 cliënten. Zeker 95 procent daarvan krijgt ambulante hulp op een polikliniek of thuis. Een klein percentage is voor een korte tijd opgenomen op een behandelafdeling of verblijft langer in een begeleid wonenlocatie.
Yulius is een stichting met zowel alle toelatingen voor behandeling vanuit de Zorgverzekeringswet als toelatingen vanuit de AWBZ voor begeleiding of verblijf. De stichting heeft een Raad van Bestuur die ondersteund wordt door een secretariaat, afdeling Communicatie & Marketing, afdeling Kwaliteit & Veiligheid en bureau geneesheer-directeur en het Projectbureau. De organisatie kent vier divisies: Kinder- en jeugdpsychiatrie & Autisme, Volwassenenzorg, Wijgerichte zorg en een divisie Onderwijs. Alle divisies kennen een zorginhoudelijk en een bedrijfsmatig leidinggevende, zowel op divisie- als op afdelingsniveau.
Iedere divisie heeft een eigen P&O adviseur. Zowel voor de divisie Volwassenzorg als de Divisie Kinder- en jeugdpsychiatrie& Autisme is de functie van P&O adviseur vacant.

De Functie
Als P&O adviseur adviseer en ondersteun je het management en de directie bij de ontwikkeling, implementatie en uitvoering van het operationele, tactische en strategische personeels- en organisatiebeleid.
Je ontwikkelt (mede) het P&O-beleid binnen de organisatie, gebaseerd op de missie en
visie van de organisatie, wet- en regelgeving en in- en externe ontwikkelingen en vertaalt deze ontwikkelingen naar beleidsvoorstellen en ondersteunt de
implementatie daarvan.
Je werkt vastgesteld beleid uit in procedures, protocollen, regelingen en dergelijke en
stelt uitvoeringsregelingen op vanuit de CAO of overige wet- en regelgeving, je signaleert knelpunten binnen de organisatie, draagt oplossingen aan door het
adviseren van management en directie en het schrijven van beleidsvoorstellen, analyseert ontwikkelingen in de organisatie en haar omgeving, onderzoekt de
gevolgen daarvan voor vernieuwing en aanpassing van het personeelsbeleid.
Je ontwikkelt en implementeert nieuwe beleids-en personeelsinstrumenten en volgt externe ontwikkelingen op het gebied van onder andere strategisch P&O beleid,
sociale wetgeving, CAO bepalingen op de voet.

Je adviseert en ondersteunt het management bij de implementatie en uitvoering van
het personeels- en organisatiebeleid, de toepassing van personeelsinstrumenten, de
CAO en wet– en regelgeving, functiedifferentiatie,
functieopbouw, organisatiestructuur- en cultuur en kwalitatieve en kwantitatieve
personeelsbezetting (instroom, doorstroom en uitstroom).
Je ondersteunt het management en de directie bij
organisatieveranderingen op organisatie, divisie- en afdelingsniveau Je draagt (mede) zorg voor de ontwikkeling van het mobiliteitsbeleid van de organisatie en ondersteunt het management bij herplaatsingen in het kader van boventalligheid en ondersteunt het management en de directie bij langerdurend ziekteverzuim en re-integratie van arbeidsongeschikte medewerkers.
Je voert projectplannen uit middels projectmatig werken (als projectleider of als expert binnen het projectteam).
P&O adviseur Divisie Volwassenenzorg
De divisie biedt het volledige zorgaanbod voor Volwassenen > 18 jaar (zowel kortdurende- als langdurende zorg). De divisie heeft 550 medewerkers met een brede spreiding in functies en beroepsmatige achtergrond. De divisie zoekt een PO adviseur die als strategisch HR partner kan optreden bij vragen rond organisatie inrichting, organisatie- en ontwikkeling van managers en mobiliteit en boventalligheid van medewerkers. Door bezuinigingen gedwongen is de divisie al geruime tijd bezig met krimp. Hierdoor ontstaat de noodzaak van herplaatsing – en boventalligheid voor groepen medewerkers. Hiervoor is in 2015 een nieuw sociaal plan afgesproken met de vakbonden, er bestaat een centraal mobiliteitscentrum.
Centrale thema’s zijn mobiliteit- en flexibiliteit van medewerkers naast behoud van expertise, verzuim, werkdruk en psychosociale belasting.
 
P&O adviseur Divisie Kinder & Jeugdpsychiatrie
De divisie biedt specialistische behandeling aan kinderen en hun omgeving tot de leeftijd van 18 jaar met 570 medewerkers. Het landelijk specialisme is de behandeling van cliënten met autisme en de behandeling van gezinnen. De divisie ondergaat grote veranderingen door de overheveling van deze vorm van psychiatrie naar gemeentelijke financiering. Dit (heeft ge-) leidt tot krimp in het medewerkersbestand en fundamentele veranderingen in werkwijze en functie invulling voor groepen medewerkers.
 
Als gevolg hiervan zijn organisatieontwikkeling, de inrichting- en de kwaliteit van de managementlaag en de benodigde ontwikkeling van medewerkers centrale thema’s. Herplaatsing en boventalligheid van medewerkers vinden in rondes plaats. Specifieke aandacht voor verzuim en psychosociale arbeidsbelasting is een speerpunt.

Wat wij zoeken
Je bent een ervaren P&O adviseur op minimaal HBO-niveau. Bij voorkeur heb je die ervaring opgedaan in zowel de profit als in de zorgsector. Je hebt grondige kennis van arbeidsrecht en sociale wetgeving. Bij voorkeur heb je affiniteit met financien en de meer harde kant van HR zoals (strategische) personeelsplanning. Je beschikt over kennis van transitiemanagement, cultuur en organisatie dynamiek en procesbegeleiding. Kennis van projectmatig werken. Je kennis op het vakgebied en relevante wet- en regelgeving is up to date. Je staat voor je kennis en expertise en weet deze goed en duidelijk over te dragen. Je bent in staat de verbinding te maken met de lijn.
Je bent communicatief, sensitief en houdt het organisatiebelang voor ogen.
Ons aanbod VOOR de beste kandidaat
Twee boeiende leidinggevende functies in een complexe organisatie waar je echt verschil kan maken en kan bijdragen aan de organisatie voor de toekomst. Zeker bij de Divisie Kinder & Jeugdspychiatrie ligt een flinke veranderopdracht. De inschaling is FWG 60. Het betreft een vaste functie, gestart wordt met een jaarcontract.

Meer informatie
Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie kun je een motivatiebrief en bijbehorend actueel CV sturen aan Roger Vroemen, partner bij VOOR, roger@voor.nl, vermeld in je CV ook een skype adres.