Wij zijn voor.

Manager bureau Kwaliteit & Veiligheid

Management

25 Februari 2015

Treant Zorggroep
Manager bureau Kwaliteit & Veiligheid

Gedreven, manager, bouwer met een heldere visie op kwaliteit

Organisatie
Treant Zorggroep is de grootste zorgaanbieder van Noord Oost Nederland (driehoek Hoogeveen, Emmen, Stadskanaal, 6700 medewerkers) en heeft als missie om de zorg dicht bij de klant te organiseren. De organisatie is ontstaan vanuit fusies en bestaat uit drie ziekenhuislocaties en ruim 20 locaties voor verpleeghuis- en ouderenzorg (intramuraal en extramuraal).
De organisatie kiest bewust voor voor drie ziekenhuislocaties, die gaan opereren als één ziekenhuis met daarbij diverse verpleeg- en verzorgings locaties met een regionaal aanbod. De structuur van de organisatie is hierop aangepast door het inrichten van RVE’s (cure) en regio’s (care). Deze RVE’s en regio’s zijn gepositioneerd direct onder de Raad van Bestuur (RvB) en werken locatieoverstijgend. De implementatie van deze structuur en werkwijze zal de komende tijd worden afgerond.
Treant Zorggroep staat voor de opgave om de zorg te stroomlijnen zowel binnen de cure als de care, en betere verbindingen aan te brengen tussen de cure en care. Daarnaast ligt er een behoorlijke bezuinigingsdoelstelling in het zorgbedrijf. Binnen de Zorggroep past een deskundige, professionele staf die flexibel inspeelt op de nieuwe (complexe) context waarin zij opereert en die met elkaar samenwerkt voor een integrale advisering. Dit betekent ondermeer het helpen bij vraagarticulatie, pro actief voorstellen doen en denken in mogelijkheden.

Bureau Kwaliteit & Veiligheid
Kwaliteit en Veiligheid is het belangrijkste speerpunt in het meerjarenbeleidsplan van Treant Zorggroep. Het bureau Kwaliteit & Veiligheid is recentelijk ontstaan uit een samenvoeging van de kwaliteitsafdelingen van de drie ziekenhuizen en bestaat uit ca. 20 formatieplaatsen. Op dit moment worden belangstellingsgesprekken met de medewerkers gevoerd om te kunnen bepalen in welke nieuwe functie men geplaatst gaat worden. De manager bureau Kwaliteit & Veiligheid (K&V) wordt momenteel ondersteund door twee senior adviseurs K&V die tevens accounthouder zijn voor een aantal RVE’s en twee ondersteunende diensten. Daarnaast kent het bureau een aantal adviseurs K&V, klachtenfunctionarissen, stafmedewerkers, de ambtelijk secretaris en een ondersteunend secretariaat. Het bureau Kwaliteit & Veiligheid is de laatste stafdienst binnen de fusieorganisatie Treant die wordt samengevoegd tot één bureau met één organisatie breed kwaliteits- en veiligheids beleid. Voor de toekomst is voorzien dat ook de medewerkers die in de care op dit terrein werkzaam zijn (en de bijbehorende formatie) aan het bureau worden toegevoegd. De belangrijkste doelen van het nieuwe bureau zijn:
• Vanuit haar kennis en expertise zowel de RvB, lijnmanagers als de professional te ondersteunen bij het behalen van (strategische) doelen op gebied van kwaliteit en veiligheid en het ‘in control’ zijn op
het gebied van kwaliteitsvraagstukken.
• Vanuit één Kwaliteitsmanagementsysteem, zowel binnen de cure als (op afzienbare termijn ook) de care, beleid en procedures op elkaar afstemmen en daar waar mogelijk te synchroniseren of te
integreren.
• In samenspraak met aanpalende organisatie onderdelen te komen tot afbakening van taken wat betreft kwaliteit, waarbij duidelijk is wie verantwoordelijk is voor welk onderdeel.

De ambities van het bureau liggen in lijn met de ambities van Treant Zorggroep. Op basis van één kwaliteitssysteem (gebaseerd op het INK model) voor care en cure uitbouwen van het kwaliteits- en veiligheidsbeleid dat continue verbetering van de zorg ondersteunt, stimuleert en bewaakt. Het bureau vervult ook een zekere rol als ‘luis in de pels’ en heeft een signalerende, rapporterende rol richting RvB wat betreft afwijkingen die onvoldoende worden opgepakt. Er is gekozen om het bureau te organiseren rondom vier thema’s: veilige zorg, transparantie, patiëntgerichtheid en effectiviteit van zorg.

Functie
De manager K&V is het boegbeeld intern en extern op het gebied van kwaliteit en veiligheid en verantwoorde-lijk voor de dienstverlening en het functioneren van het bureau. Hij/zij is verantwoordelijk voor de juiste interne en externe (kwaliteits) informatie, faciliteert de samenwerking binnen het bureau en met klanten/gebruikers binnen en buiten de organisatie, zet lijnen uit en bewaakt trends. Het gaat om een veelzijdige en uitdagende functie, waarbij een sterk bureau moet worden opgebouwd dat een belangrijke rol vervult in het ‘laten leven van kwaliteit en veiligheid’ binnen de care- en cure onderdelen van Treant Zorggroep. De resultaatgebieden voor de manager K&V zijn:
• Leiding geven aan het bureau K&V
• Ontwikkelen van een kwaliteitsbeleid voor de hele Treant Zorggroep
• Vormgeven van de bedrijfsvoering van het bureau
• Ontwikkelen, beheren en borgen van kwaliteitsbeleid binnen het bureau
De manager K&V ontvangt direct leiding van de RvB en hij/zij coördineert het brede kwaliteits-overleg met de medische staf, RvB, management, stafdiensten, cliëntenraad en VAR en maakt deel uit van het MT.

Wat wij zoeken VOOR Treant
Een zeer ervaren manager (m/v) met een academische opleiding (gezondheidswetenschappen, bedrijfskunde of (para) medisch) aangevuld met specifieke opleidingen op het vlak van K&V. Je bent goed bekend met kwaliteit & veiligheid in care en cure en hebt managementervaring in een aantal verschillende (complexe) zorg-organisaties. Vanuit deze ervaringen en je persoonlijkheid (verbinder, overtuigend, authentiek) ben je in staat om het boegbeeld van de organisatie op het vlak van K&V te worden en het bureau verder te ontwikkelen. Je staat achter de ambities van de Treant Zorgroep en bent in staat om deze ambities en de externe verwachtingen te vertalen in een modern kwaliteits- en veiligheids beleid. Het goed uitvoeren van deze functie vraagt goed ontwikkelde sociale vaardigheden (tact, vasthoudend, oplossingsgericht) en kunnen schakelen op verschillende niveaus. In de wereld van K&V beschik je over een sterk netwerk en je bent op de hoogte van de actuele ontwikkelingen en de te verwachten trends. De ideale kandidaat is in staat om ideeën helder te verwoorden en ook op te schrijven. Je combineert een verbindende opstelling met enthousiasmerend gedrag waardoor je goed in staat bent om medewerkers en stakeholders te inspireren.

Ons aanbod VOOR de beste kandidaat
Een ‘spin in het web’ functie waar gebouwd en ontwikkeld moet worden. Een ambitieuze functie in een complexe zorgorganisatie waar het belang van kwaliteit en veiligheid op hun waarde worden geschat. Full time functie met als standplaats de drie locaties van de Treant Zorggroep. Salaris afhankelijk van ervaring, met een maximum van FWG 70. Het betreft een vaste functie, gestart wordt met een jaarcontract.

Meer informatie
Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag een motivatiebrief en bijbehorend actueel CV, gericht aan Michel Vos, partner bij VOOR, michel@voor.nl. Vermeld in uw CV ook je skype adres.

Opdrachtnummer

A00330.9