Wij zijn voor.

Manager Bedrijfsvoering Orthopedie/KNO/MKA/Plast. Chirurgie/Ooghk/Dermatologie

Management

19 Februari 2015

Treant Zorggroep
Manager Bedrijfsvoering
Portefeuille:Orthopedie/KNO/MKA/Plastische Chirurgie/Oogheelkunde/Dermatologie

Ondernemend; positioneren en excellent opereren


Organisatie
Treant Zorggroep is de grootste zorgaanbieder van Noord Oost Nederland (driehoek Hoogeveen, Emmen, Stadskanaal, 6700 medewerkers) en heeft als missie om de zorg dicht bij de klant te organiseren. De organisatie is ontstaan vanuit fusies en bestaat uit drie ziekenhuislocaties en 20 locaties voor verpleeghuis- en ouderenzorg (intramuraal en extramuraal).

De organisatie kiest bewust voor drie ziekenhuislocaties, die gaan opereren als één ziekenhuis om de zorg dichtbij de inwoners van het gebied te kunnen garanderen. ‘Dichtbij waar het kan, verder weg als het moet’.
De verpleeg- en verzorgings locaties zijn georganiseerd in woon/wijkcentra met een regionaal aanbod en enkele expertisecentra ouderenzorg. De besturingsfilosofie en de inrichting van de organisatie zijn hierop aangepast onder andere door het inrichten van Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (cure) en regio’s (care). Deze RVE’s en regio’s zijn gepositioneerd direct onder de Raad van Bestuur en werken locatieoverstijgend. Systemen en werkprocessen worden geuniformeerd en gestandaardiseerd. De implementatie van deze structuur en werkwijzen zal de komende tijd worden afgerond.

Treant Zorggroep staat voor de opgave om de zorg te stroomlijnen, zowel binnen de cure als de care en betere
verbindingen aan te brengen tussen de cure en care.Eén ziekenhuis (over drie locaties) en één ouderenzorgorganisatie met ondersteunende diensten die faciliteren en adviseren, waarmee beheersbaarheid, bestuurbaarheid en flexibiliteit versterkt worden. Daarbij wordt gekozen voor een manier van werken die gekenmerkt wordt door ondernemerschap, verantwoordelijkheid nemen én verantwoording afleggen. Tegelijkertijd ligt er door selectieve zorginkoop en overheidsbeleid een behoorlijke efficiencyopdracht in het zorgbedrijf.

RVE
In totaal zijn er acht managers bedrijfsvoering die samen met de (aankomend) medisch managers leiding geven aan de RVE’s. In dualiteit zijn zij integraal verantwoordelijk (en bevoegd), binnen de kaders die door de Raad van Bestuur (RvB) zijn gesteld, voor de realisatie van doelen op het gebied van patiëntenzorg, kwaliteit en veiligheid, productie, financiën, personeel, communicatie en zorglogistiek.

De vorming van RVE’s is in volle gang. Zo is een deel van de maatschappen en vakgroepen nog bezig met de fusie en, nadat de fusie/integratie is afgerond, met de voordracht van een medisch manager. Door de Raad van Bestuur zijn criteria benoemd waaraan de medische eenheden moeten voldoen om zich een RVE te mogen noemen. De belangrijkste criteria zijn het bedrijfsplan en een gedragen vertegenwoordiging van het medisch specialisme over de drie locaties heen (aankomend medisch manager). Binnen deze portefeuille heeft KNO inmiddels een medisch manager, dermatologie en orthopedie volgen op korte termijn. Naar verwachting zullen de eerste RVE’s met duaal management (manager bedrijfsvoering en medisch manager) per september 2015 starten.

Binnen de besturingsfilosofie van Treant worden de verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie neergelegd. Dit betekent dat de hoofden, die voornamelijk op de locaties werken, de ruimte krijgen om zelfstandig en ondernemend te opereren. Binnen deze portefeuille werken drie hoofden die leiding geven aan de aan de poliklinieken op de drie locaties. Waar nog regelmatig de ‘waan van de dag’ regeert worden zij uitgedaagd overzicht te houden, locatieoverstijgend te denken en te handelen en aan de slag te gaan met verbeteringen. Zij worden hierin ondersteund door het MD programma wat zij gaan volgen, Dit programma richt zich op het vergroten van het persoonlijk leiderschap en het versterken van het probleemoplossend vermogen.


Bij deze volgende fase past een manager bedrijfsvoering met ondernemend gedrag. Deze manager stelt de klant centraal bij het inrichten van de processen en gaat voor operational excellence. Kwaliteitsverbetering wordt gevonden in een goed georganiseerde zorgpaden, gestandaardiseerde processen en een eenduidige communicatie.


Functie
De manager bedrijfsvoering (portefeuille: KNO/MKA/Plastische Chirurgie/Oogheelkunde/ Dermatologie/Orthopedie) geeft leiding aan drie hoofden van de poliklinieken en indirect aan zo’n 130 fte poli medewerkers. De manager bedrijfsvoering levert bijdragen aan het bedrijfsplan en stelt het jaarplan en bijbehorende begroting op en bewaakt de realisatie hiervan. Daarnaast participeert hij/zij in ziekenhuis brede projecten, zoals het project Poliklinieken dat op dit moment loopt, waarin gewerkt wordt aan de harmonisatie van de administratieve processen op alle poliklinieken binnen Treant.

Voor de komende jaren zijn, naast de lijnverantwoordelijkheid, de belangrijkste speerpunten:
• RVE vorming voor alle specialismen; het begeleiden bij het opstellen van de bedrijfsplannen en de samenwerking van de medisch specialisten binnen de diverse vakgroepen/maatschappen.
• Verder ontwikkelen van de hoofdenfuncties en coachen van deze managementlaag, zodat zij op tactisch niveau op een locatie kunnen functioneren. Hoofden ondersteunen bij het taakvolwassen maken van de groep professionals waaraan zij leiding geven.
• Het positioneren van de RVE’s in de regio; Voor de diverse medisch specialismen geldt dat het werken aan het onderscheidend vermogen in de regio, zowel voor de bekostigde als de niet bekostigde zorg van groot belang is. Dit onderscheidend vermogen zal gevonden moeten worden in optimale klantprocessen en een efficiënte bedrijfsvoering, waarmee tegen een scherpe prijs kwalitatief goede zorg wordt geleverd met een gestroomlijnde bedrijfsvoering.

De RVE’s verder ontwikkelen en meer op orde brengen door:
• Helderheid te scheppen in wat er van de afdelingen op het gebied van kosten en productie verwacht mag worden.
• Bedrijfsprocessen optimaliseren, stroomlijnen en harmoniseren.
• Betrokkenheid en bevlogenheid van medewerkers vergroten, goede arbeidsverhoudingen, gezonde organisatie.
• De afspraken met vrijgevestigde specialisten transparant maken en documenteren.
• Scheiding tussen commerciële activiteiten en verzekerde zorg, zonder dat dit tot verlies aan omzet leidt.

Mede vormgeven van de organisatie van de topstructuur:
• Samen met de collega’s (managers bedrijfsvoering) tot een daadkrachtig team te komen.
• Deelname aan diverse ziekenhuisbrede projecten.

Wat wij zoeken VOOR Treant
Een ondernemende manager die gaat voor een optimale georganiseerde zorg voor klanten in de regio. Je bent een intelligente en actiegerichte manager met een veelzijdige managementervaring, (crisis)management, coaching, training, in verschillende zorgorganisaties. Aantoonbare kennis op het vlak van bedrijfsvoering en control, sterk met cijfers, bekend met de meest recente ontwikkelingen binnen ziekenhuizen en met belangstelling voor de care. Een goede kandidaat heeft ervaring met duaal management, daarbij kent de ideale kandidaat (een deel van de) de genoemde medisch specialismen, bijvoorbeeld door ervaring als manager bij een ZBC.

Een goede manager bedrijfsvoering bedenkt nieuwe oplossingen voor zaken die nog niet (goed) geregeld zijn en geeft de hoofden de ruimte om te managen en te ondernemen. Een ondernemende manager is van grote toegevoegde waarde voor de diverse RVE’s die veel meer ‘van buiten naar binnen’ zullen moeten gaan denken, zich zullen gaan realiseren dat er steeds meer ingekocht zal worden ‘op prijs´ binnen deze specialismen en dat het werken aan een efficiënte en klantgerichte bedrijfsvoering een absolute noodzaak is. Deze manager combineert dit ondernemerschap met een goede analyse van de huidige situatie. Door ervaring weet je snel situaties te doorgronden en risico’s en kansen in te schatten.
Kortom een combinatie van operationele slagkracht en strategisch inzicht en het vermogen om leiding te geven aan verschillende eenheden en/of locaties.

Mogelijk ben je de laatste jaren actief geweest als zelfstandig professional/interim manager en vind je het een uitdaging om deze functie voor meerdere jaren in loondienst uit te voeren.


Ons aanbod VOOR de beste kandidaat
Een topbaan voor een (verander)manager bij een ambitieuze organisatie (Treant Zorggroep wil bij de beste 25 zorgaanbieders in Nederland behoren) die kiest voor de belangen van de bevolking in deze regio. Het salaris is afhankelijk van ervaring, indeling in FWG 75. Het betreft een vaste functie, gestart wordt met een jaarcontract.

Meer informatie
Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag een motivatiebrief en bijbehorend actueel CV gericht aan Carola Roos, partner bij VOOR, via onderstaand formulier. Vermeld in je CV ook jouw Skype adres.

Opdrachtnummer

A00330.8