Wij zijn voor.

Leidinggevende voor P&O Adviesteam

Management

19 Februari 2015

Treant is de grootste zorgaanbieder van Noord Oost Nederland (driehoek Hoogeveen, Emmen, Stadskanaal, 6700 medewerkers) en heeft als missie om de zorg dicht bij de klant te organiseren. De organisatie is ontstaan vanuit fusies en bestaat uit drie ziekenhuislocaties en ruim 20 locaties voor verpleeghuis- en ouderenzorg (intramuraal en extramuraal).

De organisatie kiest bewust voor voor drie ziekenhuislocaties, die gaan opereren als één ziekenhuis met daarbij diverse verpleeg- en verzorgingshuislocaties met een regionaal aanbod. De structuur van de organisatie is hierop aangepast door het inrichten van RVE’s (cure) en regio’s (care). Deze RVE’s en regio’s zijn gepositioneerd direct onder de Raad van Bestuur en werken locatieoverstijgend. De implementatie van deze structuur en werkwijze zal de komende tijd worden afgerond.

Treant staat voor de opgave om de zorg te stroomlijnen zowel binnen de cure als de care, en betere verbindingen aan te brengen tussen de cure en care. Daarnaast ligt er een behoorlijke bezuinigingsdoelstelling in het zorgbedrijf. In dit krachtenveld opereert de afdeling PO&O als ‘partner in business’. Binnen de Zorggroep past daarom een deskundige, professionele staf die flexibel inspeelt op de nieuwe (complexe) context waarin zij opereert en die met elkaar samenwerkt voor een integrale advisering. Dit betekent ondermeer het helpen bij bij vraagarticulatie, pro actief voorstellen doen en denken in mogelijkheden.

De afdeling bestaat uit ongeveer 75 medewerkers die werken in vier teams met voor elk team een hoofd: Services, Opleiding, Intern Uitzendbureau en Advies. Het Adviesteam P&O heeft 15 P&O adviseurs, 4 adviseurs arbeid en gezondheid, 2 reïntegratieadviseurs en 2 personeelsconsulenten. Iedere P&O adviseur is verbonden aan een RVE of regio en werkt voor leidinggevenden op verschillende locaties.

De afdeling is bezig met een heroriëntatie op de bestaande werkwijzen. Kernvraag hierbij is hoe te komen van een oorspronkelijk locatiegerichte benadering (na een tweetal fusies in de afgelopen jaren) met diversiteit in aanpak tot een professionele en klantgerichte afdeling die waarde toevoegt aan het nieuw gevormde zorgbedrijf in care en in cure. Hierbij is het van belang om bepaalde processen en werkwijzen te uniformeren, beter samen te werken binnen en buiten de afdeling en een klantgerichte en lerende houding te ontwikkelen. Er zijn accounts vastgesteld ten behoeve van het clientsysteem en portefeuillegroepen ingericht die werken aan diverse inhoudelijke thema’s, waarin de adviseurs participeren.

Voor het team P&O advies zoeken wij een dynamische mensgerichte leidinggevende die collega’s meeneemt in de gewenste verandering.

Gewenst profiel:
Je bent een academisch geschoolde professional met leidinggevende ervaring bij voorkeur in een complexere hoogprofessionele organisatie (hoger onderwijs, ziekenhuis, consultancy). Van hieruit ken je de dynamiek en de complexiteit van het werken in een (interne) adviesrol. Je gaat actief op zoek naar samenwerking met anderen en communiceert regelmatig en open met interne klanten en collega’s. Je zet de afdeling helder neer qua dienstverleningsaanbod en werkwijze. Tegelijkertijd beweeg je mee met de vragen vanuit de organisatie en weet je deze, samen met het team, te vertalen naar een passend aanbod. Je hebt een dienende stijl en gelooft in de kracht van adviseurs. Van hieruit geef je vertrouwen en ruimte voor ontwikkeling, maar spreekt tegelijkertijd aan op gedrag en resultaten. Van nature ben je vernieuwend en ambitieus, maar je weet dit te doseren zodat het past binnen de omgeving waarin je functioneert.

Een boeiende leidinggevende functie (fulltime, 32 uur is bespreekbaar) in een complexe organisatie waar je echt verschil kan maken en kan bijdragen aan de organisatie voor de toekomst. Het salaris bedraagt maximaal € 83.000,- euro bruto per jaar (fulltime dienstverband, inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering, FWG 70). Het betreft een vaste functie, gestart wordt met een jaarcontract.

Je geeft leiding aan het team van P&O adviseurs (care en cure), arbo adviseurs, reïntegratieadviseurs en personeelsconsulenten. Belangrijkste doel van de functie is het bouwen aan een team dat in staat is om nu en in de toekomst vorm en inhoud te geven aan de dienstverlening aan de RVE’s en de regio’s, door middel van het leveren van toegevoegde waarde en partnership. Je geeft tevens leiding aan de diverse projecten zowel binnen de afdeling als Treant breed en je overlegt met managers bedrijfsvoering, regiomanagers en hoofden van de diverse afdelingen. Je participeert samen met de andere hoofden in het afdelingsoverleg en legt verantwoording af aan de manager PO&O.

Opdrachtnummer

A00330.6