Nieuws.

4 Juni 2018

Ook HOOG is VOOR

Waar is HOOG VOOR?

In HOOG hebben drie huisartscoöperaties in de regio's Apeldoorn, Zutphen en Oost-Achterhoek hun krachten gebundeld. Zo zijn de huisartsen beter aanspreekbaar voor ketenpartners, zorgverzekeraars, gemeenten en patiëntenorganisaties. HOOG ondersteunt de huisartsen met management, ICT, HR, financiën en secretariële administratie, zodat zij hun belangrijke rol in de zorg 24/7 effectief blijven vervullen. HOOG is een lerende organisatie waarin de verschillende landelijke scenario's zijn vertegenwoordigd: krimp (vergrijzing, arbeidsmarktproblematiek), stabiliteit en groei (vergroening). Gezamenlijk richten de samenwerkende huisartsen de zorg optimaal in naar behoefte van elke locatie in hun werkgebied. Binnen HOOG wisselen de medewerkers kennis en best practices uit en werken gezamenlijk aan innovatie. Krachten bundelen waar het kan – daar is HOOG helemaal VOOR.

Wat doet VOOR bij HOOG?

HOOG zocht een vaste samenwerkingspartner om nieuw talent te kunnen aantrekken voor de organisatie. VOOR zet zich daar graag voor in. Om te beginnen hebben we ons verdiept in het DNA van HOOG. Dat geeft een goed houvast welk type professional binnen deze unieke samenwerkingsorganisatie past. Een kernbegrip daarin is: weten hoe je ondersteuning effectief inzet. De medewerkers zijn op hun eigen werkterrein 100% professioneel, houden zichzelf en elkaar geïnspireerd en blijven gericht op ontwikkeling. Wat kunnen we gezamenlijk beter doen in dienst van 24/7 huisartsenzorg? Dat is de centrale vraag. HOOG is ván en vóór huisartsen in Oost-Gelderland, daar zijn alle medewerkers zich van bewust. Door steeds vanuit dit DNA te matchen, heeft VOOR met succes en in nauwe samenwerking het tweede echelon voor HOOG kunnen werven. We kijken uit naar verdere samenwerking.

Ben je ook VOOR?

Onze opdrachtgevers hebben positieve ervaringen met de bemiddelingsformule van VOOR. Omdat ze snel in contact komen met de best passende professional die hun organisatie kan versterken. Voor tijdelijk of voor vast; staf, managers, directie, bestuurders en toezichthouders. Het netwerk van VOOR groeit daardoor snel. Interesse? Stuur ons een mail of neem contact op met een van de partners. Steeds meer mensen zijn VOOR.

 

 

Terug

Archief

17 Januari 2019

Ook Ridder is VOOR

26 November 2018

Ook Sutfene is VOOR

5 November 2018

Ook Els is VOOR

VOOR opdracht
2 November 2018

VOOR is FD Gazelle!

1 Oktober 2018

Ook Barry is VOOR

9 Juli 2018

Ook Edo is VOOR

4 Juni 2018

Ook HOOG is VOOR

5 Maart 2018

Ook Assist is VOOR

VOORbeeld
6 December 2017

Zoekactie naar geld geslaagd

VOOR opdracht
7 November 2017

VOORbeeldig leiderschap – wij zijn VOOR

VOOR opdracht
6 November 2017

Ook Reinaerde is VOOR

VOOR opdracht
2 Oktober 2017

Ook Aliantus Oud Seyst is VOOR

4 September 2017

Ook HVO-Querido is VOOR

6 Februari 2017

Ook Middin is VOOR

18 December 2016

Ook Treant is VOOR

28 November 2016

Ook Stimenz is VOOR

7 Augustus 2016

Ook Tragel is VOOR

13 Juni 2016

Ook Boekoe is VOOR

21 Maart 2016

VOORjaar!

23 Maart 2015

Waar ben jij VOOR?

22 Maart 2015

VOOR de vooruitgang

5 Januari 2014

VOORgroet 2014