Nieuws.

17 Juni 2016

Wheels for Health wint VOORbeeld-verkiezing 2016

Zo’n 80 opdrachtgevers en zelfstandig professionals waren bij elkaar bij restaurant Haddock in Amsterdam. Reden van de bijeenkomst: de feestelijke finale van de VOORbeeld-verkiezing 2016. Voor drie genomineerde projecten een bijzonder spannend moment: er was maar liefst € 25.735,- te winnen. Eerst verzorgde Charly Luske en band een optreden tijdens de borrel op het terras.

Bekijk hier het volledige fotoalbum van de VOORbeeld-verkiezing 2016

Actrice Julika Marijn verzorgde op een losse manier de presentatie van de avond en leidde de verschillende sprekers in. VOORpartner Michel Vos schetste de hoofdlijnen van de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt en hoe VOOR daar bij aansluit met de formule voor bemiddeling van professionals voor tijdelijk en vast. Met succes, want het bedrag dat dit jaar beschikbaar is voor de winnaar van de VOORbeeld-verkiezing 2016 bedraagt maar liefst € 25.735,-. Elk jaar geeft VOOR 10% van haar omzet aan een project waar de wereld mooier van wordt. Om te bepalen naar welk project het geld gaat, is de VOORbeeld-verkiezing in het leven geroepen.

Voortgang

Bij de editie in 2015 won VOOR ZPer John Pel met zijn project om toerisme (en daarmee de lokale economie)  in een afgelegen streek in Suriname op gang te brengen. Hij gaf een korte presentatie over hoe het geld besteed is. Er is een boot aangeschaft, een lodge voor toeristen in aanbouw en bewoners krijgen de kans hun vaardigheden in ‘hospitality’ te ontwikkelen. Lees het hele verslag. Ook kondigde Pel aan een vrijwilligersreis te organiseren in oktober dit jaar om het dorp te ondersteunen bij diverse werkzaamheden (verdere bouw van toeristenonderkomen, onderhoud van de boot, toegankelijk maken van de jungle voor boot- en wandeltochten).

Presentaties drie genomineerden

De drie genomineerden stonden klaar om hun presentatie te geven. Na de openbare stemronde en de juryronde waren zij overgebleven als kanshebbers. Achtereenvolgens kwamen Wheels for Health, Boek Buddies en Peer Lab aan bod. Alle drie op zich al VOORbeelden van denken in mogelijkheden. Toch moest de jury, vertegenwoordigd door Tanja Jess, Robbert Huijsman en Omar Munie, één winnaar aanwijzen op basis van de presentaties....

Wheels for Health

Wheels for Health is een project om medewerkers van het Sulayman Junkung General Hospital in Gambia met transport te ondersteunen. In de eerste plaats kunnen ze een eigen fiets aanschaffen met microkrediet.. Een medewerker betaalt in 24 maanden terug. Het bedrag houdt het ziekenhuis maandelijks in op hun loon in (ongeveer 5% van hun salaris). Een eigen fiets betekent veel voor ze. Het eerste voordeel is tijdwinst in hun ‘woon-werkverkeer’ (vaak zo’n 25 km), er is meer energie en tijd voor werk en privé. Bezit van een eigen fiets versterkt hun trots en gevoel van eigenwaarde. De band met de werkgever versterkt erdoor. Ook is voorzien in onderhoud van de fietsen, wat weer lokale werkgelegenheid oplevert. Verder omvat het project een ambulance en een aparte pick up truck. Hiermee kan het ziekenhuis meer en betere zorg verlenen, wat in de eerste plaats patiënten ten goede komt maar ook de economische situatie van het ziekenhuis. Het project is een inzending van VOOR ZPer Yvonne Ramakers. VOOR ZPer Ellen van Schaik is oprichter van Wheels for Health.

Boek Buddies

De tweede genomineerde is Boek Buddies van inzender Bibliotheek AanZet (werkzaam in Zuid Holland zuid). Kern van het project is dat basisschoolleerlingen gaan voorlezen voor ouderen en voor dieren in een asiel. Leesvaardigheid onder kinderen neemt af en die wil de bibliotheek met dit project gaan bevorderen. Kinderen gaan ouderen voorlezen in verzorgingstehuizen. Dat levert ook een bijdrage aan minder eenzaamheid van de bewoners. Voorlezen voor asieldieren draagt bij aan resocialisatie van de huisdieren. De bibliotheek staat midden in het netwerk van zorgaanbieders, scholen en vrijwilligers en is daarmee geschikt om dit project goed van de grond te krijgen. Naast vrijwilligers is een begeleider nodig in vaste dienst. Daarvoor zal het geld worden gebruikt. Binnen twee maanden kan een pilot van start gaan. De bibliotheek bedient 15 gemeenten en wil actief kennis delen met collega-bibliotheken om ook op andere plekken in Nederland te kunnen starten met voorlezen.

Peer Lab

Tot slot de presentatie over Peer Lab. Oprichter Otto Reuchlin  van administratief en fiscaal adviesbureau Peer lichtte op een persoonlijke manier toe wat hem beweegt. “Mijn droom is een samenleving waarin iedereen mee kan doen”. Driekwart van de medewerkers van zijn bureau zijn hoogopgeleide financials die door persoonlijke omstandigheden buiten het arbeidsproces zijn komen te staan. Bewust spreekt hij steeds van een 'zogenaamde' arbeidsbeperking. Hij schetste de achtergrond van zijn project: van de 1,2 miljoen mensen in de WIA of Wajongregeling werkt het merendeel niet. Daarvan is 20% middel- tot hoogopgeleid. Peer wil dat potentieel benutten. Werk geeft een gevoel van eigenwaarde. Daarom is het belangrijk dat mensen aan het werk kunnen. Peer laat mensen in een veilige omgeving werkervaring opdoen. Henk, een van de medewerkers van Peer vertelde wat werken bij Peer voor hem betekent. Hij noemde de samenwerking in het team, de waardering van klanten en het verder bouwen om nog meer nieuwe collega’s werkervaring te laten opdoen. Met het geld van VOOR wil Otto Reuchlin het Peer Lab opzetten. Met het geld kan hij tijd investeren om de formule werk voor mensen met een zogenaamde arbeidsbeperking verder te ontwikkelen. Hoe kunnen we opschalen, kennis delen met andere bedrijven en een grotere groep mensen aan werk helpen?

Overwegingen van de jury

Aan de genomineerden stelde de jury eerst nog diverse kritische vragen om zich daarna terug te trekken om een winnaar aan te wijzen. Aangezien er veel geld op het spel stond, nam de jury haar verantwoordelijke taak uiterst serieus. Het verlossende woord klonk: de winnaar is Wheels for Health! De inzenders mochten hun cheque van € 25.735,- in ontvangst nemen. “Er is flink gedebatteerd en argumenten uitgewisseld over wat het meest concrete en zinvolle project is”, vertelden de juryleden na afloop van het feest. “Het is ook een lastige keuze omdat alle projecten een fantastisch doel hebben. Die wil je allemaal wel vijfentwintigduizend euro geven, maar je moet kiezen. En dat is geen beslissing die je zomaar maakt.” UIteindelijk werd beslist in het voordeel van Wheels for Health. ‘Het project zit goed in elkaar”, oordeelde de jury. Zaken die daarbij meewogen zijn: de passie van de inzender, het zit zakelijk goed, het project is transparant, het geld wordt goed besteed én het project kan ook op termijn doorgezet worden, de resultaten worden bijgehouden, het ziekenhuis is een betrouwbare partner, de stichting deelt haar kennis actief, het basisidee is over te nemen door andere ziekenhuizen (het tweede ziekenhuis in Gambia heeft zich al gemeld). De overgelukkige winnaars van Wheels for Health: “De fiets is een katalysator voor betere zorg, tijdwinst en economische groei.” In hun reactie kwam steeds het woord eigenaarschap terug. “We faciliteren de mensen in het ziekenhuis in Gambia om zelf iets te bereiken.”

Advies.

De jury heeft ook een advies voor wie wil meedoen aan de volgende VOORbeeld-verkiezing in 2017. “Een pakkende presentatie is natuurlijk goed, maar als jury willen we ook veel concrete informatie. Laat heel duidelijk zien wat je gaat doen, wat is je plan, wat heb je precies nodig, wat is het nut daarvan, zijn er bewijzen voor dat het werkt, wat kost het, hoe gaat het zich verder uitvouwen en ontwikkelen. Hoe concreter hoe beter. Wat ons drijft, is om de projecten zo ver mogelijk te krijgen in de realisatiefase.” Iedereen die een opdracht bij VOOR onderbrengt of als zelfstandig professional een opdracht uitvoert via VOOR mag een project inzenden.

Kracht van een netwerk

De partners van VOOR willen iedereen bedanken die zich heeft ingezet om de VOORbeeld-verkiezing mogelijk te maken. In het bijzonder de jury, toezichthouder Joke van Lonkhuijzen van de stichting VOOR, alle inzenders van mooie projecten, de genomineerden die hun project bevlogen hebben gebracht. En natuurlijk alle opdrachtgevers en VOOR ZPers dankzij wie er een mooi geldbedrag naar Wheels for Health gaat. Samen meer bereiken dan je voor mogelijk houdt – wij zijn VOOR.

Bekijk hier het volledige fotoalbum van de VOORbeeld-verkiezing 2016

Terug

Archief

26 November 2018

Ook Sutfene is VOOR

5 November 2018

Ook Els is VOOR

VOOR opdracht
2 November 2018

VOOR is FD Gazelle!

1 Oktober 2018

Ook Barry is VOOR

9 Juli 2018

Ook Edo is VOOR

4 Juni 2018

Ook HOOG is VOOR

5 Maart 2018

Ook Assist is VOOR

VOORbeeld
6 December 2017

Zoekactie naar geld geslaagd

VOOR opdracht
7 November 2017

VOORbeeldig leiderschap – wij zijn VOOR

VOOR opdracht
6 November 2017

Ook Reinaerde is VOOR

VOOR opdracht
2 Oktober 2017

Ook Aliantus Oud Seyst is VOOR

4 September 2017

Ook HVO-Querido is VOOR

6 Februari 2017

Ook Middin is VOOR

18 December 2016

Ook Treant is VOOR

28 November 2016

Ook Stimenz is VOOR

7 Augustus 2016

Ook Tragel is VOOR

13 Juni 2016

Ook Boekoe is VOOR

21 Maart 2016

VOORjaar!

23 Maart 2015

Waar ben jij VOOR?

22 Maart 2015

VOOR de vooruitgang

5 Januari 2014

VOORgroet 2014